Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2008:BC4496

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
21-03-2008
Datum publicatie
21-03-2008
Zaaknummer
R06/078HR
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2008:BC4496
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Familierecht. Geschil tussen biologische vader van een minderjarig kind en de moeder c.s. over diens verzoek tot nietigverklaring van de erkenning door haar echtgenoot; motivering (81 RO).

Wetsverwijzingen
Wet op de rechterlijke organisatie 81
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JOL 2008, 210
RvdW 2008, 335
JWB 2008/139
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

21 maart 2008

Eerste Kamer

Rek.nr. R06/078HR

JMH/AG

Hoge Raad der Nederlanden

Beschikking

in de zaak van:

[Verzoeker],

wonende te [woonplaats],

VERZOEKER tot cassatie,

advocaat: mr. R.Th.R.F. Carli,

t e g e n

1. [Verweerster 1],

2. [Verweerder 2],

beiden wonende te [woonplaats],

3. [Verweerder 3],

kantoorhoudende te [plaats],

VERWEERDERS in cassatie,

advocaat: mr. J.P. Heering.

De verzoeker tot cassatie zal hierna ook worden aangeduid als de verwekker; de wederpartijen zullen ieder afzonderlijk worden aangeduid als de moeder, de andere man en de bijzonder curator.

1. Het geding in feitelijke instanties

Met een op 10 januari 2005 gedateerd en op 18 januari 2005 ter griffie van de rechtbank Arnhem ingekomen verzoekschrift heeft de verwekker zich gewend tot die rechtbank en verzocht te bepalen dat de erkenning van [het kind], hierna: het kind, door de andere man nietig is en verzocht vervangende toestemming te verlenen voor erkenning door hem, met doorhaling van de erkenning door de andere man.

Bij beschikking van 10 februari 2005 heeft de rechtbank een bijzonder curator benoemd.

De moeder heeft het verzoek bestreden en de bijzonder curator heeft schriftelijk gereageerd.

De rechtbank heeft bij beschikking van 18 juli 2005 bepaald dat de op 29 april 2004 gedane erkenning van het kind door de andere man nietig is, de ambtenaar van de burgerlijke stand te Tiel gelast de latere vermelding betreffende de erkenning op de geboorteakte door te halen, en vervangende toestemming verleend tot erkenning van het kind door de verwekker.

Tegen deze beschikking hebben de moeder en de andere man hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te Arnhem.

Bij beschikking van 21 maart 2006 - niet uitvoerbaar bij voorraad - heeft het hof de uitspraak van de rechtbank vernietigd, voor zover daarbij is bepaald dat de op 29 april 2004 gedane erkenning van het kind door de andere man nietig is, de ambtenaar van de burgerlijke stand te Tiel is gelast de latere vermelding betreffende de erkenning op de geboorteakte door te halen en vervangende toestemming is verleend tot erkenning van het kind door de verwekker. In zoverre, opnieuw beschikkende, heeft het hof het verzoek van de verwekker afgewezen.

De beschikking van het hof is aan deze beschikking gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen de beschikking van het hof heeft verwekker beroep in cassatie ingesteld. Het cassatierekest is aan deze beschikking gehecht en maakt daarvan deel uit.

De moeder en de andere man hebben verzocht het beroep te verwerpen De bijzondere curator heeft geen verweer gevoerd.

De conclusie van de Advocaat-Generaal D.W.F. Verkade strekt tot verwerping van het beroep.

3. Beoordeling van de middelen

De in de middelen aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Deze beschikking is gegeven door de raadsheren P.C. Kop, als voorzitter, F.B. Bakels en W.D.H. Asser, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 21 maart 2008.