Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2008:BC3928

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
11-04-2008
Datum publicatie
11-04-2008
Zaaknummer
R07/132HR
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2008:BC3928
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Familierecht. Alimentatie tussen gewezen echtelieden; samenleving met een partner die gehuwd is met een ander; niet toepasselijkheid art. 1:160 BW (81 RO)

Wetsverwijzingen
Wet op de rechterlijke organisatie 81
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JOL 2008, 292
RvdW 2008, 423
JWB 2008/182
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

11 april 2008

Eerste Kamer

Rek.nr. R07/132HR

RM/TT

Hoge Raad der Nederlanden

Beschikking

in de zaak van:

[De man],

wonende te [woonplaats],

VERZOEKER tot cassatie,

advocaat: mr. I. Aardoom-Fuchs,

t e g e n

[De vrouw],

wonende te [woonplaats],

VERWEERSTER in cassatie,

niet verschenen.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als de man en de vrouw

1. Het geding in feitelijke instanties

Met een op 17 februari 2006 ter griffie van de rechtbank 's-Gravenhage ingediend verzoekschrift heeft de man zich gewend tot die rechtbank en primair verzocht te bepalen dat de verplichting van de man tot het voldoen van partneralimentatie aan de vrouw per 1 januari 2006 is geëindigd c.q. zal worden gesteld op nihil en subsidiair verzocht de partneralimentatie vast te stellen als de rechtbank redelijk acht.

De vrouw heeft geen verweer gevoerd.

De rechtbank heeft bij beschikking van 25 april 2006 de bijdrage met ingang van 1 januari 2006 vastgesteld op € 214,-.

Tegen deze beschikking heeft de man hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te 's-Gravenhage.

De vrouw heeft wederom geen verweer gevoerd.

Bij beschikking van 11 april 2007 heeft het hof de beschikking van de rechtbank van 25 april 2006 bekrachtigd.

De beschikking van het hof is aan deze beschikking gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen de beschikking van het hof heeft de man beroep in cassatie ingesteld. Het cassatierekest is aan deze beschikking gehecht en maakt daarvan deel uit.

De vrouw heeft geen verweer gevoerd.

De conclusie van de Advocaat-Generaal J.R.L.A. Huydecoper strekt tot verwerping van het beroep.

3. Beoordeling van het middel

De in het middel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Deze beschikking is gegeven door de raadsheren A.M.J. van Buchem-Spapens, als voorzitter, A. Hammerstein en J.C. van Oven, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 11 april 2008.