Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2008:BC0374

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
18-01-2008
Datum publicatie
18-01-2008
Zaaknummer
C06/248HR
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2008:BC0374
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Verbintenissenrecht. Geschil tussen tuinbouwcoöperatie c.s. en leden over omzetderving wegens vermeende fouten bij productieplanning en prijsvaststelling van komkommers (81 RO).

Wetsverwijzingen
Wet op de rechterlijke organisatie 81
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JOL 2008, 29
RvdW 2008, 110
JWB 2008/32
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

18 januari 2008

Eerste Kamer

Nr. C06/248HR

MK/AS

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

1. [Eiser 1],

wonende te [woonplaats],

2. [Eiser 2],

wonende te [woonplaats],

3. [Eiser 3],

wonende te [woonplaats],

4. [Eiser 4],

wonende te [woonplaats],

EISERS tot cassatie,

advocaat: mr. P.J.L.J. Duijsens,

t e g e n

1. COÖPERATIE VOEDINGSTUINBOUW NEDERLAND U.A.,

2. THE GREENERY B.V. (voorheen genaamd THE GREENERY INTERNATIONAL B.V.),

beiden gevestigd te 's-Gravenhage,

VERWEERSTERS in cassatie,

advocaat: mr. J.W.H. van Wijk.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als [eiser] c.s. en VTN c.s., verweersters ook afzonderlijk als VTN en The Greenery.

1. Het geding in feitelijke instanties

[Eiser] c.s. hebben bij exploot van 4 maart 1999 VTN c.s. gedagvaard voor de rechtbank te 's-Gravenhage en gevorderd, kort gezegd, primair VTN c.s. te veroordelen om aan ieder van hen afzonderlijk te betalen primair een bedrag gelijk aan de betaalde veilingprovisie over 1997 en subsidiair een bedrag nader op te maken bij staat, met rente en kosten.

VTN c.s. hebben de vordering weersproken.

De rechtbank heeft bij vonnis van 1 maart 2000 de vordering afgewezen.

Tegen dit vonnis hebben [eiser] c.s. hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te 's-Gravenhage.

Bij arrest van 2 mei 2006 heeft het hof het vonnis van de rechtbank bekrachtigd.

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het hof hebben [eiser] c.s. beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

VTN c.s. hebben geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten, voor VTN c.s. mede door S.M. Kingma, advocaat bij de Hoge Raad.

De conclusie van de Advocaat-Generaal J. Spier strekt tot verwerping van het beroep.

3. Beoordeling van de middelen

De in de middelen aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt [eiser] c.s. in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van VTN c.s. begroot op € 1.621,34 aan verschotten en € 2.200,-- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de raadsheren F.B. Bakels, als voorzitter, O. de Savornin Lohman en W.D.H. Asser, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 18 januari 2008.