Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2008:BB8949

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
13-06-2008
Datum publicatie
13-06-2008
Zaaknummer
C07/102HR
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2008:BB8949
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Geschil over misleidende reclame; in kort geding opgelegd verbod tot openbaarmaking door telecomaanbieder van garantie als laagste kostengarantie. (81 RO)

Wetsverwijzingen
Wet op de rechterlijke organisatie 81
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JOL 2008, 475
RvdW 2008, 630
JWB 2008/276
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

13 juni 2008

Eerste Kamer

Nr. C07/102HR

IV/EE

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

KPN TELECOM B.V. (thans geheten KPN B.V.),

gevestigd te 's-Gravenhage,

EISERES tot cassatie,

advocaat: mr. P. Garretsen,

t e g e n

PRETIUM TELECOM B.V.,

gevestigd te Haarlem,

VERWEERSTER in cassatie,

advocaat: mr. W.E. Pors.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als KPN en Pretium.

1. Het geding in feitelijke instanties

KPN heeft bij exploot van 23 augustus 2005 Pretium gedagvaard voor de voorzieningenrechter van de rechtbank Haarlem en gevorderd, kort gezegd, om Pretium:

te verbieden haar Laagste kosten garantie dan wel mededelingen of suggesties van gelijke aard of strekking, in enigerlei vorm of op enigerlei wijze openbaar te (doen) maken;

te verbieden mededelingen te (laten) doen of suggesties te (laten) wekken dat KPN eindgebruikers ongewenst zou beschakelen, danwel mededelingen of suggesties van gelijke aard of strekking, in enigerlei vorm of op enigerlei wijze, openbaar te (doen) maken;

te verbieden (andere) mededelingen die de goede naam van KPN schaden, alsmede kleinerende uitlatingen over de goederen, diensten en activiteiten van KPN, in enigerlei vorm of op enigerlei wijze, openbaar te (doen) maken;

en daaraan een dwangsom te verbinden.

Pretium heeft de vorderingen bestreden en harerzijds (deels voorwaardelijk) reconventie ingesteld.

De voorzieningenrechter heeft bij vonnis van respectievelijk 6 oktober 2005, verbeterd bij vonnis van 13 oktober 2005, in conventie als volgt beslist (voor zover thans van belang):

7.4. Verbiedt Pretium vanaf de betekening van dit vonnis de garantie als bedoeld in artikel 7 van haar algemene voorwaarden openbaar te maken als "Laagste kostengarantie", alsmede mededelingen van gelijke aard of strekking te doen die een absolute superioriteitsclaim van Pretium inzake kosten inhouden.

7.5. Bepaalt dat Pretium een dwangsom verbeurt van € 25.000,- voor iedere dag dat zij in gebreke mocht blijven aan de veroordelingen c.q. het verbod onder (...) 7.4. te voldoen, zulks tot een maximum van € 500.000,-.

Tegen dit vonnis heeft Pretium hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te Amsterdam. KPN heeft incidenteel hoger beroep ingesteld.

Bij arrest van 1 februari 2007 heeft het hof het vonnis van de voorzieningenrechter in conventie vernietigd, voor zover in de beslissing in 7.4 is bepaald: "alsmede mededelingen van gelijke aard of strekking te doen die een absolute prioriteitsclaim van Pretium inzake kosten inhouden" en voor het overige het vonnis van de voorzieningenrechter bekrachtigd.

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het hof heeft KPN beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

Pretium heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten.

De conclusie van de Advocaat-Generaal D.W.F. Verkade strekt tot verwerping van het beroep.

3. Beoordeling van de middelen

De in de middelen aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt KPN in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Pretium begroot op € 371,34 aan verschotten en € 2.200,-- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de raadsheren P.C. Kop, als voorzitter, F.B. Bakels en W.D.H. Asser, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 13 juni 2008.