Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2008:AZ9095

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
11-01-2008
Datum publicatie
11-01-2008
Zaaknummer
42480
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2008:AZ9095
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Conclusie PG

De conclusie betreft de indeling van de 'produkt a'. Produkt a is een multifunctioneel apparaat en kan afdrukken, scannen en fotokopiëren.

In geschil is of produkt a moet worden ingedeeld in post 9009 1200 (kort gezegd fotokopieerapparaten) van het Gemeenschappelijk douanetarief (standpunt fiscus), dan wel in post 8471 60 40 of 8471 60 90 (kort gezegd afdrukeenheden) van het GD (standpunt belanghebbende). De Douanekamer oordeelde post 8471 60 40, omdat de afdruk- en scanfunctie overheersend is en daarmee de functie is waaraan het apparaat zijn wezenlijke karakter ontleent.

Aangenomen moet worden dat dit oordeel is gebaseerd op algemene indelingsregel 3b, aan welke regel slechts wordt toegekomen indien het apparaat vatbaar is voor indeling onder twee of meer posten. Gelet op het arrest Rank Xerox kan dit bij een multifunctioneel apparaat het geval zijn, ook al vertegenwoordigt in feite elke post slechts één functie van dat apparaat.

De Staatssecretaris stelt dat het apparaat niet op grond van regel 3b mag worden ingedeeld naar de functie waaraan het zijn wezenlijk karakter ontleent. Uit het Playstation-arrest kan inderdaad worden afgeleid dat indeling op grond van die regel moet plaatsvinden aan de hand van de stof of het goed waaraan het wezenlijk karakter wordt ontleend, en niet aan de functie. Dit sluit echter geenszins uit dat de fysieke elementen die het wezenlijk karakter van een samengesteld goed vormen, een bepaalde functie kunnen vertegenwoordigen (zie het arrest Rank Xerox). Ter aanduiding van die fysieke elementen wordt in voorkomend geval de functie die zij vertegenwoordigen gebezigd. Dit is op zichzelf niet onjuist, zolang maar voldoende duidelijk is dat het wezenlijke karakter van het samengestelde goed is bepaald aan de hand van fysieke elementen. Een probleem daarbij is dat in de huidige tijd veelal vrijwel ondoenlijk is om specifieke functies die elk een bepaalde GN-post vertegenwoordigen, aan bepaalde fysieke elementen te koppelen. Bij multifunctionele apparatuur liggen de functies zo geïntegreerd verscholen in de diverse fysieke elementen, dat een toewijzing als hiervoor omschreven welhaast een onmogelijke opgave is, zodat slechts een beroep op de "tiebreaker" van algemene regel 3c mogelijk is. Dit is echter een direct gevolg van de jurisprudentie van het HvJEG, waaraan de rechter zich moet conformeren.

Hieruit volgt dat het cassatiemiddel van de Staatssecretaris doel treft. De zaak moet worden verwezen voor nader feitelijk onderzoek.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Uitspraak wordt niet gepubliceerd.