Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2007:BB9235

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
21-12-2007
Datum publicatie
21-12-2007
Zaaknummer
R07/039HR
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2007:BB9235
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Familierecht. Omgangsrecht. Geen omgangsrecht tussen biologische ouder met geadopteerd kind zonder tussen hen bestaande, nauwe persoonlijke betrekking (art. 1:377f lid 1 BW); geen schending recht op family life van art. 8 EVRM (81 RO)

Wetsverwijzingen
Wet op de rechterlijke organisatie 81
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JOL 2007, 885
RvdW 2008, 60
RFR 2008, 38
JWB 2008/5
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

21 december 2007

Eerste Kamer

Rek.nr. R07/039HR

MK/TT

Hoge Raad der Nederlanden

Beschikking

in de zaak van:

1. [Verzoekster 1],

2. [Verzoeker 2],

beiden wonende te [woonplaats],

VERZOEKERS tot cassatie,

advocaat: mr. P. Garretsen,

t e g e n

1. [Verweerder 1],

2. [Verweerster 2],

beiden wonende te [woonplaats],

VERWEERDERS in cassatie,

advocaat: mr. E.C.M. Hurkens.

Verzoekster onder 1 zal hierna worden aangeduid als de biologische moeder, verzoeker onder 2 als de man, verweerder onder 1 als de adoptiefvader en verweerster onder 2 als de adoptiefmoeder. Verweerders zullen hierna gezamenlijk ook worden aangeduid als de adoptiefouders.

1. Het geding in feitelijke instanties

Met een op 7 november 2005 ter griffie van de rechtbank 's-Gravenhage ingediend verzoekschrift hebben de biologische moeder en de man zich gewend tot die rechtbank en verzocht, kort gezegd, primair een omgangsregeling tussen hen en de minderjarigen [kind 1] en [kind 2] (hierna: de minderjarigen) vast te stellen, een informatie- en consultatieplicht voor de adoptiefouders inzake gewichtige aangelegenheden met betrekking tot de persoon van de minderjarigen vast te stellen en te bepalen dat de adoptiefouders tenminste éénmaal per kwartaal een recente en goed gelijkende kleurenfoto van de minderjarigen naar de biologische moeder en de man zullen opsturen, alsmede een verslag omtrent de ontwikkelingen van de minderjarigen. Subsidiair hebben de biologische moeder en de man verzocht eenzelfde omgangsregeling vast te stellen tussen de biologische moeder en de minderjarigen en eenzelfde informatie- en consultatieplicht ten behoeve van de biologische moeder vast te stellen.

De adoptiefouders hebben het verzoek bestreden.

De rechtbank heeft bij beschikking van 17 februari 2006 de biologische moeder en de man niet-ontvankelijk verklaard in hun verzoek tot vaststelling van een omgangsregeling, alsmede in hun verzoek tot vaststelling van een informatie- en consultatieregeling.

Tegen deze beschikking hebben de biologische moeder en de man hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te 's-Gravenhage.

Bij beschikking van 29 november 2006 heeft het hof de bestreden beschikking bekrachtigd.

De beschikking van het hof is aan deze beschikking gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen de beschikking van het hof hebben de biologische moeder en de man beroep in cassatie ingesteld. Het cassatierekest is aan deze beschikking gehecht en maakt daarvan deel uit.

De adoptiefouders hebben verzocht de man niet-ontvankelijk te verklaren, althans het verzoek te verwerpen en het cassatieberoep van de biologische moeder te verwerpen.

De conclusie van de Advocaat-Generaal F.F. Langemeijer strekt tot verwerping van het cassatieberoep.

3. Beoordeling van de middelen

De in de middelen aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Dit arrest is gewezen door de raadsheren P.C. Kop, als voorzitter, F.B. Bakels en W.D.H. Asser, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 21 december 2007.