Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2007:BB8651

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
14-12-2007
Datum publicatie
14-12-2007
Zaaknummer
R07/036HR
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2007:BB8651
In cassatie op : ECLI:NL:GHSGR:2006:AZ4146, Bekrachtiging/bevestiging
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Rechtspersonenrecht. Geschil tussen bestuurders van stichting over ontslag en schorsing van twee van hen op voet van art. 2:298 lid 1 onder a BW (81 RO).

Wetsverwijzingen
Wet op de rechterlijke organisatie 81
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JOL 2007, 850
RvdW 2008, 13
JWB 2007/433
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

14 december 2007

Eerste Kamer

Rek.nr. R07/036HR

MK/EE

Hoge Raad der Nederlanden

Beschikking

in de zaak van:

1. [Verzoeker 1],

wonende te [woonplaats],

2. [Verzoeker 2],

wonende te [woonplaats],

VERZOEKERS tot cassatie,

advocaat: mr. F.E. Vermeulen,

t e g e n

1. [Verweerder 1],

wonende te [woonplaats],

2. [Verweerder 2],

wonende te [woonplaats],

VERWEERDERS in cassatie,

niet verschenen.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als [verzoeker 1], [verzoeker 2], [verweerder 1] en [verweerder 2].

1. Het geding in feitelijke instanties

Met een op 16 december 2004 ter griffie van de rechtbank Dordrecht ingediend verzoekschrift hebben [verzoeker 1] en [verzoeker 2] zich gewend tot die rechtbank en verzocht, kort gezegd, [verweerder 1] en [verweerder 2] te ontslaan als bestuurders van de Stichting HogeSnelWeg (hierna: de Stichting) op grond van art. 2:298 lid 1 onder a BW en [verweerder 1] en [verweerder 2] hangende het onderzoek te schorsen als bestuurders van de Stichting conform art. 2:298 lid 2 BW.

[Verweerder 1] en [verweerder 2] hebben het verzoek bestreden en in reconventie verzocht [verzoeker 2] te ontslaan als bestuurder van de Stichting, alsmede bij wijze van voorlopige voorziening [verzoeker 2] te schorsen hangende het onderzoek.

De rechtbank heeft bij beschikking van 21 december 2005 het verzoek van [verzoeker 1] en [verzoeker 2] tot ontslag van [verweerder 1] en [verweerder 2] als de bestuurders van de Stichting afgewezen en [verzoeker 2] ontslagen als bestuurder van de Stichting.

Tegen deze beschikking hebben [verzoeker 1] en [verzoeker 2] hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te 's-Gravenhage. [Verweerder 1] en [verweerder 2] hebben incidenteel hoger beroep ingesteld.

Bij beschikking van 24 november 2006 heeft het hof de beschikking van de rechtbank vernietigd voor zover daarbij het verzoek van [verweerder 1] en [verweerder 2] tot schorsing van [verzoeker 2] is afgewezen, en deze voor het overige bekrachtigd. Het hof heeft, opnieuw rechtdoende, [verzoeker 2] als bestuurder van de Stichting geschorst voor de periode totdat de beslissing tot ontslag in kracht van gewijsde is gegaan.

De beschikking van het hof is aan deze beschikking gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen de beschikking van het hof hebben [verzoeker 1] en [verzoeker 2] beroep in cassatie ingesteld. Het cassatierekest is aan deze beschikking gehecht en maakt daarvan deel uit.

[Verweerder 1] en [verweerder 2] hebben geen verweerschrift ingediend.

De conclusie van de Advocaat-Generaal L. Timmerman strekt tot verwerping van het cassatieverzoek.

3. Beoordeling van het middel

De in het middel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt [verzoeker 1] en [verzoeker 2] in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van [verweerder 1] en [verweerder 2] begroot op nihil.

Deze beschikking is gegeven door de raadsheren A.M.J. van Buchem-Spapens, als voorzitter, J.C. van Oven en C.A. Streefkerk, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer W.D.H. Asser op 14 december 2007.