Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2007:BB7045

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
21-12-2007
Datum publicatie
21-12-2007
Zaaknummer
R07/052HR
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2007:BB7045
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Familierecht. Alimentatie tussen gewezen echtelieden; beoordeling draagkracht; Conclusie A-G: rechtsverhouding tussen alimentatieplichtige en alimentatiegerechtigde; rekening houden met de redelijke belangen van de ander; belang van gedragingen van alimentatiegerechtigde die tot inkomensvermindering hebben geleid voor de beoordeling van de draagkracht (81 RO)

Wetsverwijzingen
Wet op de rechterlijke organisatie 81
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JOL 2007, 886
RvdW 2008, 61
JWB 2008/6
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

21 december 2007

Eerste Kamer

Rek.nr. R07/052HR

MK

Hoge Raad der Nederlanden

Beschikking

in de zaak van:

[De vrouw],

wonende te [woonplaats], België,

VERZOEKSTER tot cassatie,

advocaat: mr. B.F.F. Gosschalk-Davidson,

t e g e n

[De man],

wonende te [woonplaats], België,

VERWEERDER in cassatie,

advocaat: mr. R.F. Thunnissen.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als de vrouw en de man.

1. Het geding in feitelijke instanties

Met een op 18 maart 2005 ter griffie van de rechtbank 's-Gravenhage ingediend verzoekschrift heeft de vrouw zich gewend tot die rechtbank en verzocht, kort gezegd en voorzover in cassatie van belang, echtscheiding tussen partijen uit te spreken en een uitkering tot levensonderhoud van de vrouw van € 3.400,-- per maand vast te stellen, met overige nevenvoorzieningen.

De man heeft verweer gevoerd en een zelfstandig verzoek ingediend.

De rechtbank heeft bij beschikking van 5 december 2005, voorzover in cassatie van belang, echtscheiding tussen partijen uitgesproken en bepaald dat de man tot aan de dag dat de echtelijke woning zal zijn verkocht € 916,-- per maand aan de vrouw tot haar levensonderhoud zal uitkeren en dat de man met ingang van de dag waarop de echtelijke woning zal zijn verkocht € 2.096,-- per maand aan de vrouw zal uitkeren.

Tegen deze beschikking heeft de man hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te 's-Gravenhage.

Bij beschikking van 20 december 2006 heeft het hof de beschikking van de rechtbank, voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen, vernietigd en, in zoverre opnieuw rechtdoende, de alimentatie voor de vrouw ten laste van de man met ingang van 13 april 2006 op € 1.267,-- per maand bepaald.

De beschikking van het hof is aan deze beschikking gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen de beschikking van het hof heeft de vrouw beroep in cassatie ingesteld. Het cassatierekest is aan deze beschikking gehecht en maakt daarvan deel uit.

De man heeft verzocht het beroep te verwerpen.

De conclusie van de Advocaat-Generaal J.L.R.A. Huydecoper strekt tot verwerping van het cassatieberoep.

De advocaat van de vrouw heeft op die op 26 oktober 2007 gedateerde en aan partijen op 29 oktober 2007 toegezonden conclusie gereageerd bij brief van 14 november 2007. Nu deze reactie meer dan twee weken nadat de conclusie aan partijen was verzonden, en derhalve na het verstrijken van de termijn van art. 44 lid 3 Rv., bij de Hoge Raad is ingekomen, heeft de Hoge Raad deze brief terzijde gelegd.

3. Beoordeling van de middelen

De in de middelen aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Deze beschikking is gegeven door de raadsheren A.M.J. van Buchem-Spapens, als voorzitter, A. Hammerstein en C.A. Streefkerk, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 21 december 2007.