Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2007:BB4776

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
26-10-2007
Datum publicatie
26-10-2007
Zaaknummer
07/10728
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2007:BB4776
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Bopz; ten onrechte verlening van machtiging tot voortgezet verblijf van betrokkene die verbleef in een niet als een psychiatrisch ziekenhuis in de zin van art. 1 lid 1, aanhef en onder h, Wet Bopz aangemerkte afdeling van een zorginstelling; verwijzingsinstructie.

Wetsverwijzingen
Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen 1
Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen 15
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JOL 2007, 700
RvdW 2007, 924
NJB 2007, 2178
JWB 2007/358
BJ 2007/45 met annotatie van Red.
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

26 oktober 2007

Eerste Kamer

Rek.nr. 07/10728HR

MK

Hoge Raad der Nederlanden

Beschikking

in de zaak van:

[Verzoekster],

wonende te [woonplaats],

VERZOEKSTER tot cassatie,

advocaat: mr. E. Grabandt,

t e g e n

DE OFFICIER VAN JUSTITIE IN HET ARRONDISSEMENT UTRECHT,

VERWEERDER in cassatie,

niet verschenen.

Verzoekster zal hierna ook worden aangeduid als betrokkene.

1. Het geding in feitelijke instanties

De Officier van Justitie in het arrondissement Utrecht heeft op 2 mei 2007 onder overlegging van een ondertekende geneeskundige verklaring en een afschrift van het behandelingsplan een verzoek ingediend bij de rechtbank aldaar tot het verlenen van een machtiging tot voortzetting van het verblijf van betrokkene in het psychiatrisch ziekenhuis Eykmankliniek te Den Dolder.

Nadat de rechtbank betrokkene, bijgestaan door haar advocaat, de behandelend psychiater, de psycholoog, een GGZ verpleegkundig specialist en de groepsleider had gehoord, heeft zij bij beschikking van 25 mei 2007 de machtiging tot voortgezet verblijf van betrokkene in een psychiatrisch ziekenhuis of in een andere BOPZ-inrichting verleend.

De beschikking van de rechtbank is aan deze beschikking gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen de beschikking van de rechtbank heeft betrokkene beroep in cassatie ingesteld. Het cassatierekest is aan deze beschikking gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Officier van Justitie heeft geen verweerschrift ingediend.

De conclusie van de Advocaat-Generaal F.F. Langemeijer strekt tot vernietiging van de bestreden beschikking en tot verwijzing van de zaak naar de rechtbank te Utrecht.

3. Beoordeling van het middel

3.1 Ten tijde van de mondelinge behandeling van het hiervoor in 1 vermelde inleidende verzoek van de officier van justitie tot het verlenen van een machtiging tot voortgezet verblijf, verbleef betrokkene in de "Eykmankliniek in het motivatiecentrum te Den Dolder".

3.2 Deze locatie is niet aangemerkt als psychiatrisch ziekenhuis in de zin van art. 1 lid 1, aanhef en onder h, Wet Bopz in verbinding met Bijlage 1 van de Regeling Aanmerking Psychiatrisch Ziekenhuis Bopz (laatstelijk gepubliceerd in Stcrt. 2003, 249, p. 35). Bij gebreke van latere mededelingen van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de Staatscourant moet het ervoor worden gehouden dat deze locatie evenmin nadien is aangemerkt als psychiatrisch ziekenhuis in de zin van de wet.

3.3 Betrokkene verbleef op genoemd tijdstip dus niet ingevolge een voorlopige machtiging in een psychiatrisch ziekenhuis in de zin van de wet. Een dergelijk verblijf is echter op grond van art. 15 lid 1 Wet Bopz vereist voor de verlening van een machtiging tot voortgezet verblijf als daar bedoeld. De in de bestreden beschikking verleende machtiging berust daarom niet op de wet, zodat de daarop gerichte klacht van onderdeel 1 slaagt. Dit heeft tot gevolg dat de bestreden beschikking niet in stand kan blijven. De overige klachten van het middel behoeven geen behandeling.

De Hoge Raad zal de zaak verwijzen met het oog op de mogelijkheid van toepassing van art. 8a Wet Bopz.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

vernietigt de beschikking van de rechtbank Utrecht van 25 mei 2007;

verwijst het geding naar die rechtbank ter verdere behandeling en beslissing.

Deze beschikking is gegeven door de vice-president J.B. Fleers als voorzitter en de raadsheren A.M.J. van Buchem-Spapens, J.C. van Oven, F.B. Bakels en W.D.H. Asser, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 26 oktober 2007.