Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2007:BB3318

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
05-10-2007
Datum publicatie
05-10-2007
Zaaknummer
C06/131HR
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2007:BB3318
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Verzekeringsrecht. Afbakening WAM- en AVB-verzekering; zie ook C06/130 (81 RO).

Wetsverwijzingen
Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen 6
Wet op de rechterlijke organisatie 81
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JOL 2007, 654
RvdW 2007, 846
S&S 2009, 47
NJB 2007, 2029
JWB 2007/327
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

5 oktober 2007

Eerste Kamer

Nr. C06/131HR

MK/IS

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

[Eiseres], voorheen genaamd [A] B.V.,

gevestigd te [vestigingsplaats],

EISERES tot cassatie,

advocaat: mr. J. van Duijvendijk-Brand,

t e g e n

AXA SCHADE N.V.,

gevestigd te Utrecht,

VERWEERSTER in cassatie,

advocaat: mr. R.S. Meijer.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als [eiseres] en Axa.

1. Het geding in feitelijke instanties

[Eiseres] heeft bij exploot van 7 januari 2003 Axa gedagvaard voor de rechtbank Amsterdam en gevorderd, kort gezegd, Axa te veroordelen tot vergoeding aan [eiseres] van één vijfde deel van al datgene dat [eiseres] aan haar werknemer [betrokkene 1] zal dienen te betalen in verband met het hem op 22 mei 1997 overkomen ongeval en Axa te veroordelen tot vergoeding aan [eiseres] van één vijfde deel van de schade die [eiseres] heeft geleden, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, met rente en kosten.

Axa heeft de vordering bestreden.

De rechtbank heeft bij vonnis van 21 juli 2004 de vorderingen afgewezen.

Tegen dit vonnis heeft [eiseres] hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te Amsterdam. [Eiseres] heeft haar eis in hoger beroep gewijzigd en gevorderd, kort gezegd:

te verklaren voor recht dat Axa voor de schade ter zake van het ongeval dekking dient te verlenen, dan wel aansprakelijk is op grond van de Landmateriaal verzekering met polisnummer [003] en/of de daarop van toepassing verklaarde Nederlandse Beurspolis Landmateriaal 1991 en/of de speciale clausule voor verzekering van landmateriaal L91ND-VT.

Bij arrest van 9 februari 2006 heeft het hof, voorzover in cassatie van belang, het vonnis van de rechtbank bekrachtigd.

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het hof heeft [eiseres] beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

Axa heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten, voor [eiseres] mede door mr. E.C.M. Hurkens en voor Axa mede door mr. E.M. Tjon-En-Fa, beiden advocaat bij de Hoge Raad.

De conclusie van de Advocaat-Generaal J. Spier strekt tot verwerping van het beroep.

3. Beoordeling van het middel

De in het middel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt [eiseres] in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Axa begroot op € 367,34 aan verschotten en € 2.200,-- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de vice-president J.B. Fleers als voorzitter en de raadsheren A.M.J. van Buchem-Spapens, E.J. Numann, A. Hammerstein en J.C. van Oven, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer F.B. Bakels op 5 oktober 2007.