Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2007:BB3317

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
05-10-2007
Datum publicatie
05-10-2007
Zaaknummer
C06/130HR
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2007:BB3317
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Verzekeringsrecht. Afbakening WAM- en AVB-verzekering; zie ook C06/131 (81 RO).

Wetsverwijzingen
Wet op de rechterlijke organisatie 81
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JOL 2007, 653
RvdW 2007, 845
RAV 2007, 58
S&S 2009, 46
NJB 2007, 2028
JWB 2007/331
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

5 oktober 2007

Eerste Kamer

Nr. C06/130HR

MK/IS

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

DELTA LLOYD SCHADEVERZEKERING N.V.,

gevestigd te Amsterdam,

EISERES tot cassatie,

advocaat: mr. J. van Duijvendijk-Brand,

t e g e n

[Verweerster], voorheen genaamd [A] B.V.,

gevestigd te [vestigingsplaats],

VERWEERSTER in cassatie,

advocaat: mr. J. Streefkerk.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als Delta Lloyd en [verweerster].

1. Het geding in feitelijke instanties

[Verweerster] heeft bij exploot van 9 december 2002 onder meer Delta Lloyd gedagvaard voor de rechtbank Amsterdam en gevorderd, kort gezegd, Delta Lloyd te veroordelen tot vergoeding aan [verweerster] van al datgene dat [verweerster] aan haar werknemer, [betrokkene 1], zal dienen te betalen in verband met het hem op 22 mei 1997 overkomen ongeval en Delta Lloyd te veroordelen tot vergoeding van de schade die [verweerster] heeft geleden, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, met kosten.

Delta Lloyd heeft de vordering bestreden.

De rechtbank heeft bij vonnis van 21 juli 2004 de vorderingen afgewezen.

Tegen dit vonnis heeft [verweerster] hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te Amsterdam. [Verweerster] heeft haar eis in hoger beroep gewijzigd en gevorderd, kort gezegd:

1. te verklaren voor recht dat Delta Lloyd voor de schade ter zake van het ongeval dekking dient te verlenen, dan wel aansprakelijk is, dan wel Delta Lloyd te veroordelen tot nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de gesloten verzekeringsovereenkomsten met polisnummer [001] en/of de daarop van toepassing verklaarde voorwaarden met nummer [002];

2. subsidiair voor recht te verklaren dat Delta Lloyd ten onrechte een beroep doet op de uitsluiting genoemd in art. 3 sub 2 van de voorwaarden [002], rubriek A.

Bij arrest van 9 februari 2006 heeft het hof, voorzover in cassatie van belang, het vonnis van de rechtbank vernietigd en, opnieuw rechtdoende, voor recht verklaard dat Delta Lloyd dekking dient te verlenen onder de met [verweerster] gesloten verzekeringsovereenkomst en aldus gehouden is om alle geleden en nog te lijden schade van [verweerster] te betalen, opgekomen door het ongeval op 22 mei 1997, waarbij [betrokkene 1] schade heeft geleden.

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het hof heeft Delta Lloyd beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

[Verweerster] heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten.

De conclusie van de Advocaat-Generaal J. Spier strekt tot verwerping van het beroep.

3. Beoordeling van het middel

De in het middel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt Delta Lloyd in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van [verweerster] begroot op € 367,34 aan verschotten en € 2.200,-- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de vice-president J.B. Fleers als voorzitter en de raadsheren A.M.J. van Buchem-Spapens, E.J. Numann, A. Hammerstein en J.C. van Oven, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer F.B. Bakels op 5 oktober 2007.