Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2007:BB1363

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
10-08-2007
Datum publicatie
10-08-2007
Zaaknummer
42287
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Proceskosten; aanslag tot behoud van rechten; samenhangende zaken.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
BNB 2007/275 met annotatie van J.W. Zwemmer
V-N 2007/38.26 met annotatie van Redactie
FutD 2007-1516
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Nr. 42.287

10 augustus 2007

gewezen op het beroep in cassatie van de Staatssecretaris van Financiën tegen de uitspraak van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch van 30 mei 2005, nr. 03/01070, betreffende na te melden aan J B.V. te Z (hierna: belanghebbende) opgelegde naheffingsaanslag in de overdrachtsbelasting.

1. Naheffingsaanslag, bezwaar en geding voor het Hof

Aan belanghebbende is een naheffingsaanslag in de overdrachtsbelasting opgelegd ten bedrage van € 221.202, welke aanslag, na daartegen gemaakt bezwaar, bij uitspraak van de Inspecteur is gehandhaafd.

Belanghebbende is tegen die uitspraak in beroep gekomen bij het Hof.

Het Hof heeft het beroep gegrond verklaard en de uitspraak van de Inspecteur en de aanslag vernietigd. De uitspraak van het Hof is aan dit arrest gehecht.

2. Geding in cassatie

De Staatssecretaris van Financiën heeft tegen 's Hofs uitspraak beroep in cassatie ingesteld. Het beroepschrift in cassatie is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

Belanghebbende heeft een verweerschrift ingediend.

De Staatssecretaris heeft een conclusie van repliek ingediend.

3. Beoordeling van de klacht

3.1. De onderhavige naheffingsaanslag is opgelegd tot behoud van rechten, voor het geval de rechter de aan X opgelegde naheffingsaanslag (aanslagnummer 001) niet in stand mocht laten.

3.2. Het Hof heeft de onderhavige naheffingsaanslag vernietigd, op de overweging - kort samengevat - dat het in 3.1 omschreven geval zich niet voordoet.

3.3. De uitspraak waarbij het Hof de aan X opgelegde naheffingsaanslag in stand liet, is evenwel bij arrest van heden in de zaak met nummer 42315 vernietigd. Daardoor ontvalt de grondslag aan 's Hofs beslissing in de onderhavige zaak.

3.4. 's Hofs uitspraak kan niet in stand blijven. Verwijzing moet volgen.

4. Proceskosten

Weliswaar zal het beroep in cassatie van de Staatssecretaris gegrond worden verklaard, maar nu het gaat om een naheffingsaanslag welke is opgelegd tot behoud van rechten en thans nog niet valt uit te sluiten dat het beroep van belanghebbende tegen die naheffingsaanslag uiteindelijk gegrond zal worden bevonden, stelt de Hoge Raad een eventuele veroordeling van de Staatssecretaris in de kosten van het geding in cassatie afhankelijk van de beslissing in de einduitspraak.

Daarbij wordt in aanmerking genomen dat de zaken met nummer 42485 en 42486, die betrekking hebben op andere belanghebbenden, met de onderhavige zaak samenhangen in de zin van het Besluit proceskosten bestuursrecht.

5. Beslissing

De Hoge Raad:

verklaart het beroep gegrond,

vernietigt de uitspraak van het Hof, behoudens de beslissing omtrent het griffierecht,

verwijst het geding naar het Gerechtshof te Arnhem ter verdere behandeling en beslissing van de zaak met inachtneming van dit arrest, en

reserveert de beslissing omtrent de kosten van het geding in cassatie tot de einduitspraak, en stelt deze kosten aan de zijde van belanghebbende vast op een derde van € 644, is afgerond € 215, voor beroepsmatig verleende rechtsbijstand.

Dit arrest is gewezen door de vice-president J.W. van den Berge als voorzitter, en de raadsheren L. Monné, C.J.J. van Maanen, J.W.M. Tijnagel en A.H.T. Heisterkamp, in tegenwoordigheid van de waarnemend griffier A.I. Boussak-Leeksma, en in het openbaar uitgesproken op 10 augustus 2007.