Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2007:BA9708

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
07-09-2007
Datum publicatie
07-09-2007
Zaaknummer
C06/095HR
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2007:BA9708
In cassatie op : ECLI:NL:GHAMS:2005:AV3623, Overig
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Verenigingsrecht. Geschil tussen (gewone) vereniging van eigenaars van zomerhuisjes en leden over rechtmatigheid van de opzegging van hun lidmaatschap; vrijheid van vereniging (81 RO).

Wetsverwijzingen
Wet op de rechterlijke organisatie 81
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JOL 2007, 557
RvdW 2007, 748
NJB 2007, 1782
JWB 2007/285
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

7 september 2007

Eerste Kamer

Nr. C06/095HR

MK/IS

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

VERENIGING VAN EIGENAREN VAN HET BEACH PARK TEXEL,

gevestigd te Texel,

EISERES tot cassatie,

advocaat: mr. P.J.L.J. Duijsens,

t e g e n

1. [Verweerder 1],

wonende te [woonplaats],

2. [Verweerder 2],

wonende te [woonplaats],

3. [Verweerder 3],

wonende te [woonplaats],

4. [Verweerder 4],

wonende te [woonplaats],

5. [Verweerder 5],

wonende te [woonplaats],

6. [Verweerder 6],

wonende te [woonplaats],

7. [Verweerder 7],

wonende te [woonplaats], Duitsland,

8. [Verweerder 8],

wonende te [woonplaats], Duitsland,

9. [Verweerder 9],

wonende te [woonplaats], Duitsland,

10. [Verweerder 10],

wonende te [woonplaats], Duitsland,

11. [Verweerder 11],

wonende te [woonplaats], Duitsland,

12. [Verweerder 12],

wonende te [woonplaats], Duitsland,

VERWEERDERS in cassatie,

niet verschenen.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als de Vereniging en [verweerder] c.s.

1. Het geding in feitelijke instanties

De Vereniging heeft bij exploten van 10 januari 2000, 11 januari 2000 en 13 januari 2000 [verweerder] c.s. gedagvaard voor de rechtbank te Amsterdam en gevorderd, kort gezegd,

1. te verklaren voor recht:

- dat [verweerder] c.s. niet hebben voldaan aan hun verplichtingen uit de koop- en aannemingsovereenkomst en de statuten en het huishoudelijk reglement van de Vereniging;

- dat [verweerder] c.s. de boete van ƒ 25.000,-- per kavel hebben verbeurd;

- dat [verweerder] c.s. slechts gerechtigd zijn tot opzegging of beëindiging anderszins van het lidmaatschap van de Vereniging op de gronden als opgenomen in art. 6 van de statuten van de Vereniging;

2. [verweerder] c.s. te gebieden wederom en met terugwerkende kracht lid te worden van de Vereniging met de beperkingen als neergelegd in art. 6 van de statuten van de Vereniging;

3. [verweerder] c.s. te verbieden hierna wederom het lidmaatschap op te zeggen met de beperkingen als neergelegd in art. 6 van de statuten van de Vereniging;

4. [verweerder] c.s. te veroordelen aan de Vereniging te betalen een bedrag van ƒ 25.000,-- per rechthebbende op een villa in het Beach-Park Texel, met rente en kosten.

[Verweerder] c.s. hebben de vordering bestreden.

De rechtbank heeft bij vonnis van 12 mei 2004 het gevorderde afgewezen.

Tegen dit vonnis heeft de Vereniging hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te Amsterdam.

Bij arrest van 17 november 2005 heeft het hof het vonnis van de rechtbank bekrachtigd.

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het hof heeft de Vereniging beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

Tegen de niet verschenen [verweerder] c.s. is verstek verleend.

De zaak is voor de Vereniging toegelicht door haar advocaat.

De conclusie van de Advocaat-Generaal L. Timmerman strekt tot verwerping.

3. Beoordeling van de middelen

De in de middelen aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt de Vereniging in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van [verweerder] c.s. begroot op nihil.

Dit arrest is gewezen door de raadsheren A.M.J. van Buchem-Spapens, als voorzitter, F.B. Bakels en C.A. Streefkerk, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 7 september 2007.