Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2007:BA7634

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
07-09-2007
Datum publicatie
07-09-2007
Zaaknummer
R06/107HR
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2007:BA7634
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Antilliaanse zaak. Geschil tussen broers over herstel van vernielingen door een zoon (81 RO).

Wetsverwijzingen
Wet op de rechterlijke organisatie 81
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen) 67
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen) 236
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JOL 2007, 551
RvdW 2007, 745
NJB 2007, 1783
JWB 2007/280
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

7 september 2007

Eerste Kamer

Nr. R06/107HR

RM/IS

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

[Verzoeker],

wonende op Curaçao, Nederlandse Antillen,

VERZOEKER tot cassatie,

advocaat: aanvankelijk mr. J. Biemond,

thans mr. P. Garretsen,

t e g e n

[Verweerder],

wonende op Curaçao, Nederlandse Antillen,

VERWEERDER in cassatie,

niet verschenen.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als [verzoeker] en [verweerder].

1. Het geding in feitelijke instanties

Met een op 24 januari 2005 ter griffie van het gerecht in eerste aanleg van de Nederlandse Antillen en Aruba, zittingsplaats Curaçao, ingekomen verzoekschrift heeft [verzoeker] zich gewend tot dat gerecht en gevorderd dat [verweerder] wordt veroordeeld om:

- te herstellen wat door zijn tolerantie ten aanzien van zijn zoon ([de zoon]) is beschadigd en vernield;

- geen hindernissen aan te brengen op het terrein waarop [verzoeker] mag bouwen en de afrastering te doen verwijderen;

- alle rommel, zoals autowrakken, verroest ijzer en oude auto's van het desbetreffende terrein te verwijderen op straffe van een dwangsom.

[Verweerder] heeft de vordering bestreden.

Het gerecht heeft bij vonnis van 21 november 2005 de vorderingen van [verzoeker] afgewezen.

Tegen dit vonnis heeft [verzoeker] hoger beroep ingesteld bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba, hierna: het hof.

Bij vonnis van 9 mei 2006 heeft het hof het vonnis van het gerecht bevestigd.

Het vonnis van het hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen het vonnis van het hof heeft [verzoeker] beroep in cassatie ingesteld. Het cassatierekest is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

[Verweerder] heeft geen verweerschrift ingediend.

De conclusie van de Advocaat-Generaal E.M. Wesseling-van Gent strekt tot verwerping van het beroep.

3. Beoordeling van het middel

De in het middel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad verwerpt het beroep;

veroordeelt [verzoeker] in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van [verweerder] begroot op nihil.

Dit arrest is gewezen door de raadsheren A.M.J. van Buchem-Spapens, als voorzitter, A. Hammerstein en C.A. Streefkerk, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 7 september 2007.