Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2007:BA6306

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
28-08-2007
Datum publicatie
29-08-2007
Zaaknummer
00777/07 U
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2007:BA6306
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Uitlevering. Gewijzigde samenstelling Rb t.t.v. zowel 2e als 3e zitting. Blijkens het daarvan opgemaakte p-v is het onderzoek van de 2e zitting opnieuw aangevangen en is het vervolgens, zonder dat de zaak inhoudelijk is behandeld, geschorst om de – toen niet aanwezige – opgeëiste persoon in de gelegenheid te stellen de behandeling bij te wonen. Vervolgens is de zaak inhoudelijk behandeld op de 3e zitting. Blijkens het p-v van die zitting was de Rb anders samengesteld dan op de 2e zitting. Nu de zaak op de 2e zitting niet inhoudelijk was behandeld, bestond voor de Rb niet de noodzaak om het onderzoek wegens gewijzigde samenstelling opnieuw aan te vangen (vgl. HR LJN ZD1970 en HR LJN AA9480).

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JOL 2007, 530
RvdW 2007, 727
NJB 2007, 1788
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

28 augustus 2007

Strafkamer

nr. 00777/07 U

SG/RR/SM

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een uitspraak van de Rechtbank te Rotterdam van 19 februari 2007, nummer UTL-I-2006018769, op een verzoek van het Koninkrijk Noorwegen tot uitlevering van:

[de opgeëiste persoon 1], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1981, alias [alias 1], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1981, alias [alias 2], geboren te [geboorteplaats] [geboortedatum] 1980, ten tijde van de betekening van de aanzegging gedetineerd in de Penitentiaire Inrichting "De Geniepoort" te Alphen aan den Rijn.

1. Geding in cassatie

Het beroep is ingesteld door de opgeëiste persoon. Namens deze heeft mr. J.Y. Taekema, advocaat te 's-Gravenhage, bij schriftuur een middel van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal Vellinga heeft geconcludeerd dat de Hoge Raad het beroep zal verwerpen.

3. Beoordeling van het middel

3.1. Het middel klaagt primair dat de Rechtbank ten tijde van het onderzoek ter zitting van 5 februari 2007 anders was samengesteld dan op de daaraanvoorafgaande zittingen van 23 augustus en 4 december 2006, zonder dat blijkt van hernieuwde aanvang van het onderzoek en evenmin van instemming door de Officier van Justitie en de raadsman om daarvan af te zien. Dat leidt aldus het middel tot nietigheid van het onderzoek.

3.2. Blijkens het daarvan opgemaakte proces-verbaal is het onderzoek ter zitting van 4 december 2006 opnieuw aangevangen en is het vervolgens, zonder dat de zaak inhoudelijk is behandeld, geschorst om de - toen niet aanwezige - opgeëiste persoon in de gelegenheid te stellen de behandeling bij te wonen.

Vervolgens is de zaak inhoudelijk behandeld ter zitting van 5 februari 2007. Blijkens het proces-verbaal van die zitting was de Rechtbank anders samengesteld dan ter zitting van 4 december 2006.

3.3. Nu de zaak op 4 december 2006 niet inhoudelijk was behandeld, bestond voor de Rechtbank niet de noodzaak om het onderzoek wegens gewijzigde samenstelling opnieuw aan te vangen (vgl. HR 26 september 2000, LJN ZD1970, NJ 2000, 701 en HR 9 januari 2001, AA9480, NJ 2001, 125). De primaire klacht van het middel ziet daaraan voorbij, zodat zij faalt.

3.4. Ook overigens kan het middel niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 RO geen nadere motivering, nu het middel in zoverre niet noopt tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Slotsom

Nu het middel niet tot cassatie kan leiden, terwijl de Hoge Raad ook geen grond aanwezig oordeelt waarop de bestreden uitspraak ambtshalve zou behoren te worden vernietigd, moet het beroep worden verworpen.

5. Beslissing

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Dit arrest is gewezen door de vice-president F.H. Koster als voorzitter, en de raadsheren J.P. Balkema en A.J.A. van Dorst, in bijzijn van de waarnemend griffier J.D.M. Hart, en uitgesproken op 28 augustus 2007.