Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2007:BA5804

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
28-09-2007
Datum publicatie
28-09-2007
Zaaknummer
R06/144HR
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2007:BA5804
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Familierecht; vaststelling voorlopige omgangsregeling. Cassatie, ontvankelijkheid, geen belang.

Wetsverwijzingen
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen) 358
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJ 2007, 522
JOL 2007, 615
RvdW 2007, 809
NJB 2007, 1967
JWB 2007/310
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

28 september 2007

Eerste Kamer

Rek.nr. R06/144HR

MK/RM

Hoge Raad der Nederlanden

Beschikking

in de zaak van:

[De moeder],

wonende te [woonplaats],

VERZOEKSTER tot cassatie,

advocaat: mr. R.T.R.F. Carli,

t e g e n

[De vader],

wonende te [woonplaats],

VERWEERDER in cassatie,

advocaat: mr. R.F. Thunnissen.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als de moeder en de vader.

1. Het geding in feitelijke instanties

Met een op 27 juli 2004 ter griffie van de rechtbank Breda ingediend verzoekschrift heeft de moeder zich gewend tot die rechtbank en verzocht, kort gezegd, de bij echtscheidingsconvenant afgesproken omgangsregeling en de in het kort gedingvonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Breda van 3 april 2003 opgelegde begeleide omgangsregeling tussen de vader en de uit het huwelijk tussen partijen geboren minderjarige [dochter] te beëindigen.

De vader heeft het verzoek bestreden en verzocht, kort gezegd, te bepalen dat de moeder haar medewerking dient te verlenen bij het naleven van de omgangsregeling zoals is opgenomen in het echtscheidingsconvenant, althans haar medewerking dient te verlenen bij het naleven van de omgangsregeling zoals is bepaald in het kort gedingvonnis van 3 april 2003.

De rechtbank heeft bij beschikking van 14 september 2005 bepaald dat de vader en [het kind] voorlopig gerechtigd zijn tot omgang met elkaar op de wijze zoals aan te geven door de Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant (hierna: de Stichting) en de behandeling van de zaak in afwachting van partijen en de Stichting omtrent het verloop van de omgang aangehouden.

Tegen deze beschikking heeft de moeder hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te 's-Hertogenbosch.

Bij beschikking van 27 juli 2006 heeft het hof de beschikking van de rechtbank bekrachtigd.

De beschikking van het hof is aan deze beschikking gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen de beschikking van het hof heeft de moeder beroep in cassatie ingesteld. Het cassatierekest is aan deze beschikking gehecht en maakt daarvan deel uit.

De vader heeft verzocht de moeder in haar cassatieberoep niet-ontvankelijk te verklaren.

De conclusie van de Advocaat-Generaal E.M. Wesseling-van Gent strekt tot verwerping van het beroep.

3. Beoordeling van de ontvankelijkheid van het beroep

3.1 Tegen de hiervoor in 1 vermelde beschikking van de rechtbank Breda van 14 september 2005, waarin de rechtbank, uitvoerbaar bij voorraad, heeft bepaald dat de vader en [het kind] voorlopig gerechtigd zijn tot omgang met elkaar op de wijze zoals aan te geven door de Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant, en waarin de behandeling van de zaak is aangehouden in afwachting van bericht van partijen en die stichting omtrent het verloop van de omgang, heeft de moeder hoger beroep ingesteld. Het hof heeft die beschikking evenwel bekrachtigd.

3.2 De moeder heeft tegen de beschikking van het hof beroep in cassatie ingesteld. Het cassatiemiddel bevat uitsluitend de klacht dat zowel de moeder als het hof over het hoofd heeft gezien dat de beschikking van de rechtbank van 14 september 2005 een tussenbeschikking is als bedoeld in art. 358 lid 4 Rv., zodat de moeder, die nog niet in hoger beroep had mogen komen, niet-ontvankelijk verklaard had moeten worden in haar hoger beroep.

3.3 Gegrondbevinding van deze klacht zou ertoe leiden dat de moeder alsnog niet-ontvankelijk wordt verklaard in haar hoger beroep tegen de voorlopig vastgestelde omgangsregeling tussen de vader en [het kind]. Een dergelijke niet-ontvankelijkverklaring leidt tot hetzelfde resultaat als waartoe de verwerping van het door de moeder ingestelde hoger beroep heeft geleid, namelijk het in stand blijven van de door de rechtbank voorlopig vastgestelde omgangsregeling. De moeder heeft derhalve geen belang bij haar cassatieberoep, zodat zij daarin niet-ontvankelijk moet worden verklaard.

4. Beslissing

De Hoge Raad verklaart de moeder niet-ontvankelijk in haar beroep.

Deze beschikking is gegeven door de vice-president D.H. Beukenhorst als voorzitter en de raadsheren A.M.J. van Buchem-Spapens, A. Hammerstein, C.A. Streefkerk en W.D.H. Asser, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer A. Hammerstein op 28 september 2007.