Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2007:BA1523

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
25-05-2007
Datum publicatie
25-05-2007
Zaaknummer
C06/074HR
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2007:BA1523
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Arbitragerecht. Vernietiging van een arbitraal kortgedingvonnis op de voet van art. 1065 lid 1, onder a, Rv. wegens het ontbreken van een geldige overeenkomst tot arbitrage (81 RO).

Wetsverwijzingen
Wet op de rechterlijke organisatie 81
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen) 1065
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JOL 2007, 357
RvdW 2007, 507
NJB 2007, 1253
JWB 2007/186
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

25 mei 2007

Eerste Kamer

Nr. C06/074HR

RM/AT

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

[Eiser],

wonende te [woonplaats],

EISER tot cassatie,

advocaat: mr. H.J.W. Alt,

t e g e n

COÖPERATIEVE BLOEMENVEILING FLORAHOLLAND U.A.,

gevestigd te Naaldwijk,

VERWEERSTER in cassatie,

advocaat: mr. P.J.L.J. Duijsens.

1. Het geding in feitelijke instanties

Een van de rechtvoorgangsters van verweerster in cassatie heeft bij exploot van 27 april 2000 eiser tot cassatie - verder te noemen: [eiser] - gedagvaard voor de rechtbank te Rotterdam en gevorderd het tussen partijen door het Nederlandse Arbitrage Instituut gewezen arbitrale kort gedingvonnis van 29 maart 2000 te vernietigen.

[Eiser] heeft de vordering bestreden.

Na mondelinge behandeling heeft de rechtbank bij vonnis van 5 december 2002 voornoemd arbitrale vonnis vernietigd.

Tegen dit vonnis van de rechtbank heeft [eiser] hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te 's-Gravenhage.

Bij arrest van 24 november 2005 heeft het hof het vonnis van de rechtbank bekrachtigd.

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het hof heeft [eiser] beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

Verweerster in cassatie - verder te noemen: FloraHolland - heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten.

De conclusie van de Advocaat-Generaal E.M. Wesseling-van Gent strekt tot verwerping van het beroep.

De advocaat van [eiser] heeft bij brief van 5 april 2007 op die conclusie gereageerd.

3. Beoordeling van het middel

De in het middel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt [eiser] in de kosten van het geding in casstie, tot op deze uitspraak aan de zijde van FloraHolland begroot op € 367,34 aan verschotten en € 2.200,-- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de vice-president J.B. Fleers als voorzitter en de raadsheren A.M.J. van Buchem-Spapens, E.J. Numann, C.A. Streefkerk en W.D.H. Asser, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 25 mei 2007.