Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2007:BA0386

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
27-04-2007
Datum publicatie
27-04-2007
Zaaknummer
R06/169HR
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2007:BA0386
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Familierecht. Geschil tussen uit gezag ontzette gedetineerde vader en Stichting Bureau Jeugdzorg over omgangsrecht met zijn minderjarige kind (81 RO).

Wetsverwijzingen
Wet op de rechterlijke organisatie 81
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JOL 2007, 303
RvdW 2007, 464
NJB 2007, 1071
JWB 2007/166
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

27 april 2007

Eerste Kamer

Rek.nr. R06/169HR

RM/AT

Hoge Raad der Nederlanden

Beschikking

in de zaak van:

[De man],

verblijvende in de penitentiaire inrichting Achterhoek, locatie Ooyerhoek te Zutphen,

VERZOEKER tot cassatie,

advocaat: mr. G.E.M. Later,

t e g e n

1. STICHTING BUREAU JEUGDZORG NOORD-BRABANT,

gevestigd te Eindhoven,

VERWEERSTER in cassatie

advocaat: mr. S.M. Kingma,

2. [belanghebbende 1] en [belanghebbende 2],

beiden wonende te [woonplaats],

BELANGHEBBENDEN in cassatie,

advocaat: mr. F. Arslan.

1. Het geding in feitelijke instanties

Met een op 2 november 2005 ter griffie van de rechtbank te Breda ingekomen verzoekschrift heeft verzoeker tot cassatie - verder te noemen: de man - zich gewend tot die rechtbank en verzocht te bepalen dat hij eenmaal per 14 dagen recht heeft op de omgang met de minderjarige [het kind] en dat verweerster in cassatie - verder te noemen: de Stichting - ervoor zorg dient te dragen dat de omgangsregeling wordt uitgevoerd. Subsidiair heeft de man verzocht in goede justitie een omgangsregeling vast te stellen.

De Stichting en belanghebbenden in cassatie - verder te noemen: de pleegouders - hebben het verzoek bestreden.

De rechtbank heeft bij beschikking van 16 februari 2006 het verzoek afgewezen.

Tegen deze beschikking heeft de man hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te 's-Hertogenbosch.

Bij beschikking van 30 augustus 2006 heeft het hof de beschikking van de rechtbank bekrachtigd.

De beschikking van het hof is aan deze beschikking gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen de beschikking van het hof heeft de man beroep in cassatie ingesteld. Het cassatierekest is aan deze beschikking gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Stichting en de pleegouders hebben een verweerschrift ingediend.

De conclusie van de Advocaat-Generaal F.F. Langemeijer strekt tot verwerping van het beroep.

3. Beoordeling van het middel

De in het middel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Deze beschikking is gegeven door de raadsheren P.C. Kop, als voorzitter, A. Hammerstein en W.D.H. Asser, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer F.B. Bakels op 27 april 2007.