Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2007:BA0036

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
25-05-2007
Datum publicatie
25-05-2007
Zaaknummer
C06/050HR
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2007:BA0036
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Geschil over (voortzetting van) vereffening van vermogen van ontbonden maatschap (81 RO).

Wetsverwijzingen
Wet op de rechterlijke organisatie 81
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JOL 2007, 356
RvdW 2007, 506
NJB 2007, 1252
JWB 2007/187
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

25 mei 2007

Eerste Kamer

Nr. C06/050HR

RM/AT

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

Mr. J.H.Th. VELDMAN Q.Q., als curator in het faillissement van [A] B.V.,

kantoorhoudende te Tilburg,

EISER tot cassatie,

advocaat: aanvankelijk mr. H.A. Groen,

t e g e n

[Verweerster],

gevestigd te [vestigingsplaats],

VERWEERSTER in cassatie,

advocaat: mr. D. Rijpma.

1. Het geding in feitelijke instanties

[A] B.V. - verder te noemen: [A] - heeft bij exploot van 12 oktober 1994 verweerster in cassatie - verder te noemen: [verweerster] - gedagvaard voor de rechtbank te Roermond en gevorderd dat [verweerster] veroordeeld wordt samen met [A], althans alleen, de vereffening van het vermogen van de ontbonden maatschap voort te zetten, op verbeurte van een dwangsom en voorts (primair) [verweerster] te veroordelen aan [A] de somma van ƒ 1.092.021,17 te betalen, te vermeerderen met de wettelijke rente. Subsidiair heeft [A] de rechtbank verzocht over te gaan tot verdeling van het vermogen van de ontbonden maatschap, met benoeming van een notaris en een onzijdig persoon.

[Verweerster] heeft de vorderingen bestreden en harerzijds in reconventie gevorderd [A] te veroordelen om met [verweerster] de vereffening van het vermogen van de ontbonden maatschap voort te zetten en aan [verweerster] ƒ 145.325,-- te betalen, te vermeerderen met wettelijke rente.

[A] heeft de vordering in reconventie bestreden.

Na tussenvonnissen van 26 oktober 1995 en 7 december 1995, heeft de rechtbank bij tussenvonnis van 13 juni 1996, in conventie, de primaire vordering aan [A] ontzegd en voorts een deskundigenonderzoek bevolen.

Na verder processueel debat en een tussenvonnis van 13 november 1997 heeft de rechtbank bij eindvonnis van 10 januari 2002, in conventie en in reconventie, [verweerster] bevolen samen met eiser tot cassatie (hierna: de curator) in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van [A], althans alleen, de vereffening van het vermogen van de ontbonden maatschap voort te zetten of aan te vangen, [verweerster] veroordeeld - voor het geval dat zij aan voormeld bevel niet voldoet - tot betaling van een dwangsom en [verweerster] veroordeeld aan de curator een bedrag van € 269.204,66 te betalen. Het meer of anders gevorderde heeft de rechtbank afgewezen.

Tegen de vonnissen van 13 juni 1996, 13 november 1997 en 10 januari 2002 heeft [verweerster] hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te 's-Hertogenbosch.

De curator heeft incidenteel hoger beroep ingesteld en geconcludeerd tot vernietiging van de vonnissen van 13 november 1997 en 10 januari 2002.

Bij tussenarrest van 28 september 2004 heeft het hof [verweerster] opgedragen feiten en/of omstandigheden te bewijzen die het oordeel kunnen rechtvaardigen dat partijen een vaste aanneemsom van ƒ 2.861.556,94 zijn overeengekomen. Na enquête en contra-enquête heeft het hof bij eindarrest van 25 oktober 2005 de vonnissen van de rechtbank van 13 november 1997 en 10 januari 2002, voorzover in conventie gewezen en voorzover [verweerster] daarbij is veroordeeld tot betaling van een bedrag hoger dan € 62.370,05, vernietigd en, opnieuw rechtdoende, [verweerster] veroordeeld aan de curator een bedrag van € 62.370,05 te betalen.

Het tussen- en het eindarrest van het hof zijn aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen beide arresten van het hof heeft de curator beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

[Verweerster] heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten; voor de curator mede door mr. S.M. Kingma en voor [verweerster] mede door mr. E.A.L. van Emden, beiden advocaat bij de Hoge Raad.

De conclusie van de Advocaat-Generaal L. Timmerman strekt tot verwerping van het beroep.

3. Beoordeling van het middel

De in het middel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt de curator in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van [verweerster] begroot op € 5.905,34 aan verschotten en € 2.200,-- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de vice-president D.H. Beukenhorst als voorzitter en de raadsheren A.M.J. van Buchem-Spapens, A. Hammerstein, C.A. Streefkerk en W.D.H. Asser, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 25 mei 2007.