Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2007:AZ8603

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
16-02-2007
Datum publicatie
16-02-2007
Zaaknummer
R06/071HR
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

WTBZ. Bevelschrift van tenuitvoerlegging. Declaratiegeschil tussen cassatieadvocaat en cliënt, vervolg op HR 26 januari 2007; vaststelling.

Wetsverwijzingen
Wet tarieven in burgerlijke zaken 33
Wet tarieven in burgerlijke zaken 37
Wet tarieven in burgerlijke zaken 40
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JOL 2007, 105
RvdW 2007, 207
NJB 2007, 541
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

16 februari 2007

Rek.nr. R06/071HR

RM

Hoge Raad der Nederlanden

Beschikking

Bevelschrift van tenuitvoerlegging ten verzoeke van:

[Verzoeker],

advocaat te [plaats],

VERZOEKER,

t e g e n

[Verweerder],

wonende te [woonplaats], België,

VERWEERDER.

1. Het geding

Voor het verloop van het geding tot dusver verwijst de Hoge Raad naar zijn tussenbeschikking van 26 januari 2007. Bij die beschikking heeft de Hoge Raad op verzoek van verzoeker - verder te noemen: [verzoeker] - het bedrag van het verschuldigde en onvergolden deel van de declaraties van 25 juli 2003, 20 oktober 2003 en 5 januari 2004 voorshands op een bedrag van € 5.979,78 vastgesteld en de tenuitvoerlegging van deze beschikking voor dat bedrag bevolen. De Hoge Raad heeft voorts partijen in de gelegenheid gesteld zich uit te laten omtrent de in de tussenbeschikking bedoelde creditnota.

Bij brief van 31 januari 2007 heeft [verzoeker] aan de Hoge Raad medegedeeld dat het bedrag waarvoor het bevelschrift werd gevraagd abusievelijk niet is verminderd met de bedoelde creditnota. [Verzoeker] heeft verzocht het voorshands vastgestelde bedrag ad € 5.979,78 definitief vast te stellen. Verweerder heeft niet gereageerd.

2. Beslissing

De President van de Hoge Raad:

Gezien de stukken,

Gezien de art. 33, 37 en 40 van de Wet tarieven in burgerlijke zaken,

Stelt het bedrag van het verschuldigde en onvergolden deel van de declaraties van 25 juli 2003, 20 oktober 2003 en 5 januari 2004 definitief vast op een bedrag van € 5.979,78 (vijfduizend negenhonderdnegenenzeventig euro en achten zeventig eurocent),

Bepaalt dat tegen dit bevelschrift verzet kan worden gedaan binnen vier weken na heden.

's-Gravenhage, 16 februari 2007

Mr. E.J. Numann,

fgd. President.