Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2007:AZ6639

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
30-03-2007
Datum publicatie
30-03-2007
Zaaknummer
C05/330HR
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2007:AZ6639
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Art. 81 RO. Vordering tot ontbinding huurovereenkomsten met betrekking tot bedrijfsruimte en woonruimte en betaling van achterstallige huur.

Wetsverwijzingen
Wet op de rechterlijke organisatie 81
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JOL 2007, 230
RvdW 2007, 365
NJB 2007, 839
JWB 2007/106
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

30 maart 2007

Eerste Kamer

Nr. C05/330HR

MK/AT

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

[Eiser],

zonder bekende woon- of verblijfplaats in Nederland,

EISER tot cassatie,

advocaat: mr. P. Garretsen,

t e g e n

1. WONINGBOUWVERENIGING HET OOSTEN,

2. N.V. STADSGOED,

beide gevestigd te Amsterdam,

VERWEERSTERS in cassatie,

advocaat: mr. E. Grabandt.

1. Het geding in feitelijke instanties

Verweersters in cassatie - verder gezamenlijk te noemen: Het Oosten c.s., dan wel afzonderlijk: Het Oosten en Stadsgoed - hebben bij exploot van 19 september 2000 eiser tot cassatie - verder te noemen: [eiser] - gedagvaard voor de rechtbank, sector kanton, te Amsterdam, en gevorderd bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, de huurovereenkomsten met betrekking tot de bedrijfsruimte en de woonruimte, gelegen aan de [a-straat 1] te [plaats], tussen partijen te ontbinden dan wel ontbonden te verklaren, [eiser] te veroordelen om aan Het Oosten c.s. te betalen een bedrag van ƒ 27.420,06 aan huurachterstand en ƒ 3.381,72 aan buitengerechtelijke kosten, te vermeerderen met de wettelijke rente en voorts [eiser] te veroordelen om over de periode vanaf de ontbinding van de huurovereenkomst tot de ontruiming van de bedrijfsruimte en de woonruimte aan Het Oosten c.s. een vergoeding gelijk aan de huurprijs per maand te betalen.

[Eiser] heeft de vordering bestreden en in voorwaardelijke reconventie gevorderd bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, een verklaring voor recht dat Het Oosten c.s. toerekenbaar tekort zijn geschoten in de nakoming van hun onderhoudsverplichting, een verklaring voor recht dat de ontruiming van de bedrijfsruimte en de woonruimte onrechtmatig is geweest en Het Oosten c.s. uit dien hoofde aansprakelijk zijn voor zijn schade, voorts Het Oosten c.s. te veroordelen tot betaling van schadevergoeding op te maken bij staat, een verklaring voor recht dat [eiser] gerechtigd is om de nog verschuldigde huur op te schorten en te verrekenen met voornoemde schadevergoeding en een machtiging om [betrokkene 1] in zijn plaats te stellen als huurder van de bedrijfsruimte.

De kantonrechter heeft bij vonnis van 16 augustus 2001 de vordering in conventie toegewezen, met dien verstande dat een bedrag van ƒ 2.775,-- aan buitengerechtelijke kosten is toegekend en in reconventie de vorderingen afgewezen.

Tegen het vonnis van de kantonrechter heeft [eiser] hoger beroep ingesteld bij de rechtbank te Amsterdam.

Bij vonnis van 16 juni 2004 heeft de rechtbank het vonnis van de kantonrechter bekrachtigd.

Het vonnis van de rechtbank is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen het vonnis van de rechtbank heeft [eiser] beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

Het Oosten c.s. hebben geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten.

De conclusie van de Advocaat-Generaal J.L.R.A. Huydecoper strekt tot verwerping van het beroep.

De advocaat van [eiser] heeft bij brief van 2 februari 2007 op die conclusie gereageerd.

3. Beoordeling van de middelen

De in de middelen aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt [eiser] in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Het Oosten c.s. begroot op € 891,34 aan verschotten en € 2.200,-- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de raadsheren P.C. Kop, als voorzitter, J.C. van Oven en C.A. Streefkerk, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 30 maart 2007.