Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2007:AZ6222

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
16-03-2007
Datum publicatie
16-03-2007
Zaaknummer
R06/110HR
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2007:AZ6222
In cassatie op : ECLI:NL:GHAMS:2006:AY3589, Bekrachtiging/bevestiging
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Familierecht. Geschil tussen moeder van minderjarige kinderen en de grootouders aan vaderzijde over vaststelling van een omgangsregeling (81 RO).

Wetsverwijzingen
Wet op de rechterlijke organisatie 81
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JOL 2007, 185
RvdW 2007, 314
NJB 2007, 721
JWB 2007/90
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

16 maart 2007

Eerste Kamer

Rek.nr. R06/110HR

MK/AT

Hoge Raad der Nederlanden

Beschikking

in de zaak van:

[Verzoekster],

wonende te [woonplaats],

VERZOEKSTER tot cassatie,

advocaat: mr. R.T.R.F. Carli,

t e g e n

1. [Verweerder 1],

2. [Verweerster 2],

beiden wonende te [woonplaats],

VERWEERDERS in cassatie,

advocaat: mr. T.F.E. Tjong Tjin Tai.

1. Het geding in feitelijke instanties

Met een op 21 juli 2005 ter griffie van de rechtbank te Haarlem ingediend verzoekschrift hebben verweerders in cassatie - verder te noemen: de grootouders - zich gewend tot die rechtbank en verzocht een omgangsregeling vast te stellen tussen de grootouders en de uit de relatie tussen verzoekster tot cassatie - verder te noemen: de moeder - en [de vader] (hierna: de vader) geboren minderjarigen [kind 1], geboren op [geboortedatum] 2001 te [geboorteplaats] en [kind 2], geboren op [geboortedatum] 2003 te [woonplaats] (hierna gezamenlijk te noemen: de kinderen, dan wel afzonderlijk: [kind 1] en [kind 2]).

De moeder heeft het verzoek bestreden.

De rechtbank heeft bij beschikking van 25 oktober 2005 een omgangsregeling vastgesteld tussen de grootouders en [kind 1] en de grootouders niet-ontvankelijk verklaard in hun verzoek met betrekking tot de minderjarige [kind 2].

Tegen deze beschikking hebben de grootouders hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te Amsterdam. De moeder heeft incidenteel hoger beroep ingesteld.

Bij beschikking van 18 mei 2006 heeft het hof de beschikking van de rechtbank vernietigd behoudens voorzover de rechtbank is uitgegaan van de ontvankelijkheid van het verzoek van de grootouders ten opzichte van [kind 1] en, in zoverre opnieuw rechtdoende, de grootouders ook ontvankelijk verklaard in hun verzoek ten opzichte van [kind 2] en een omgangsregeling vastgesteld tussen de grootouders en de kinderen.

De beschikking van het hof is aan deze beschikking gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen de beschikking van het hof heeft de moeder beroep in cassatie ingesteld. Het cassatierekest is aan deze beschikking gehecht en maakt daarvan deel uit.

De grootouders hebben verzocht het beroep te verwerpen.

De conclusie van de Advocaat-Generaal J.L.R.A. Huydecoper strekt tot verwerping van het beroep.

3. Beoordeling van het middel

De in het middel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Deze beschikking is gegeven door de raadsheren A.M.J. van Buchem-Spapens, als voorzitter, J.C. van Oven en C.A. Streefkerk, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 16 maart 2007.