Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2007:AZ4938

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
05-06-2007
Datum publicatie
06-06-2007
Zaaknummer
01284/06 E
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2007:AZ4938
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

HR ambtshalve: Het hof heeft bij de oplegging van de geldboetes i.s.m. art. 24c.1 Sr bepaald dat bij gebreke van betaling of verhaal vervangende hechtenis zal worden toegepast terwijl verdachte een rechtspersoon is. De HR herstelt de misslag.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JOL 2007, 397
RvdW 2007, 596
NJB 2007, 1413
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

5 juni 2007

Strafkamer

nr. 01284/06 E

DV/SM

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof te Arnhem, Economische Kamer, van 3 oktober 2005, nummer 21/007443-04, in de strafzaak tegen:

[Verdachte], gevestigd te [vestigingsplaats].

1. De bestreden uitspraak

Het Hof heeft in hoger beroep - met vernietiging van een vonnis van de Economische Politierechter in de Rechtbank te Zwolle-Lelystad van 14 december 2004 - de verdachte ter zake van 2. en 3. telkens opleverende "overtreding van een voorschrift gesteld bij artikel 55, eerste lid, van de Meststoffenwet, begaan door een rechtspersoon" veroordeeld tot een geldboete van € 3.400,-, subsidiair 68 dagen hechtenis en een geldboete van € 3.900,-, subsidiair 78 dagen hechtenis.

2. Geding in cassatie

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft mr. H.E. ter Horst, advocaat te Zwolle, bij schriftuur een middel van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal Vellinga heeft geconcludeerd dat de Hoge Raad de bestreden uitspraak zal vernietigen ten aanzien van de strafoplegging voor zover daarbij het bevel tot vervangende hechtenis is gegeven bij gebreke van betaling of verhaal van de opgelegde geldboeten en het beroep voor het overige zal verwerpen.

3. Beoordeling van het middel

Het middel kan niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu het middel niet noopt tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Ambtshalve beoordeling van de bestreden uitspraak

Het Hof heeft bij de oplegging van de geldboetes, zoals hiervoor onder 1 weergegeven, in strijd met art. 24c, eerste lid, tweede en derde volzin, Sr bepaald dat bij gebreke van betaling of verhaal vervangende hechtenis zal worden toegepast. De Hoge Raad zal deze misslag herstellen.

5. Slotsom

Nu de Hoge Raad geen andere dan de hiervoor onder 4 genoemde grond aanwezig oordeelt waarop de bestreden uitspraak ambtshalve zou behoren te worden vernietigd, brengt hetgeen hiervoor is overwogen mee dat als volgt moet worden beslist.

6. Beslissing

De Hoge Raad:

vernietigt de bestreden uitspraak, doch uitsluitend voor zover bij de strafoplegging is bepaald dat bij gebreke van betaling of verhaal van de opgelegde geldboetes vervangende hechtenis zal worden toegepast;

verwerpt het beroep voor het overige.

Dit arrest is gewezen door de vice-president F.H. Koster als voorzitter, en de raadsheren A.J.A. van Dorst en J. de Hullu, in bijzijn van de waarnemend griffier J.D.M. Hart, en uitgesproken op 5 juni 2007.