Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2006:AZ3170

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
15-12-2006
Datum publicatie
15-12-2006
Zaaknummer
R06/019HR
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2006:AZ3170
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Familierecht. Geschil tussen voormalige echtelieden over partneralimentatie (81 RO).

Wetsverwijzingen
Wet op de rechterlijke organisatie 81
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JOL 2006, 792
RvdW 2007, 13
NJB 2007, 84
JWB 2006/441
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

15 december 2006

Eerste Kamer

Rek.nr. R06/019HR

MK/AT

Hoge Raad der Nederlanden

Beschikking

in de zaak van:

[De vrouw],

wonende te [woonplaats],

VERZOEKSTER tot cassatie, incidenteel verweerster in cassatie,

advocaat: mr. V.K.S. Budhu Lall,

t e g e n

[De man],

wonende te [woonplaats],

VERWEERDER in cassatie, incidenteel verzoeker tot cassatie,

advocaat: mr. P.A.M. Perquin.

1. Het geding in feitelijke instanties

Met een op 16 maart 2004 ter griffie van de rechtbank te 's-Gravenhage ingediend verzoekschrift heeft verweerder in cassatie - verder te noemen: de man - zich gewend tot die rechtbank en verzocht om met ingang van de datum van indiening van het verzoekschrift een door verzoekster tot cassatie - verder te noemen: de vrouw - te betalen bijdrage in de kosten van zijn levensonderhoud te bepalen van € 650,-- per maand, telkens bij vooruitbetaling te voldoen.

De vrouw heeft het verzoek bestreden.

De rechtbank heeft bij beschikking van 14 december 2004 het verzoek van de man afgewezen.

Tegen deze beschikking heeft de man hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te 's-Gravenhage.

Bij beschikking van 16 november 2005 heeft het hof de beschikking van de rechtbank vernietigd en, opnieuw beschikkende, de alimentatie voor de man ten laste van de vrouw, met ingang van de datum van de beschikking, op € 260,-- per maand bepaald, wat de na heden te verschijnen termijnen betreft bij vooruitbetaling te voldoen en het meer of anders verzochte afgewezen.

De beschikking van het hof is aan deze beschikking gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen de beschikking van het hof heeft de vrouw beroep in cassatie ingesteld. De man heeft incidenteel cassatieberoep ingesteld. Het cassatierekest en het verweerschrift tevens houdende incidenteel cassatieberoep zijn aan deze beschikking gehecht en maken daarvan deel uit.

Partijen hebben over en weer geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De conclusie van de Advocaat-Generaal L. Timmerman strekt tot verwerping van het principale cassatieberoep en van het incidentele cassatieberoep.

3. Beoordeling van de middelen in het principale en in het incidentele beroep

De in de middelen aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

in het principale beroep en in het incidentele beroep:

verwerpt het beroep.

Deze beschikking is gegeven door de vice-president D.H. Beukenhorst als voorzitter en de raadsheren A.M.J. van Buchem-Spapens, P.C. Kop, A. Hammerstein en W.D.H. Asser, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 15 december 2006.