Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2006:AY7919

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
29-09-2006
Datum publicatie
29-09-2006
Zaaknummer
C05/178HR
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2006:AY7919
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Geschil tussen Nationale Postcode Loterij en een deelnemer die door tijdelijke incassoblokkade wegens ongeoorloofde debetstand bij een trekking prijzengeld is misgelopen (81 RO).

Wetsverwijzingen
Wet op de rechterlijke organisatie 81
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JOL 2006, 566
RvdW 2006, 903
JWB 2006/317
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

29 september 2006

Eerste Kamer

Nr. C05/178HR

JMH/MK

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

[Eiser],

wonende te [woonplaats],

EISER tot cassatie,

advocaat: mr. J.G. Pherai,

t e g e n

NATIONALE POSTCODE LOTERIJ N.V., voorheen de Stichting Nationale Postcodeloterij,

gevestigd te Amsterdam,

VERWEERSTER in cassatie,

advocaat: mr. R.M. Schutte.

1. Het geding in feitelijke instanties

Eiser tot cassatie - verder te noemen: [eiser] - heeft bij exploot van 16 december 2002 verweerster in cassatie - verder te noemen: NPL - gedagvaard voor de rechtbank te Amsterdam en gevorderd voor recht te verklaren:

1. dat NPL door gebruik te maken van ondeugdelijke hardware en software een gebrekkige zaak heeft gemaakt en daardoor op grond van art. 6:173 BW aansprakelijk is;

2. dat NPL aansprakelijk is wegens het niet nakomen van de op haar rustende verplichtingen uit de met hem gesloten overeenkomst van opdracht toerekenbaar tekort is geschoten in de uitvoering van de met hem gesloten overeenkomst;

3. dat NPL door het niet naleven van de op haar rustende zorgplicht en het maken van een onjuiste belangenafweging onrechtmatig heeft gehandeld jegens hem en dat dit onrechtmatig handelen NPL kan worden toegerekend en op grond waarvan NPL jegens hem aansprakelijk is;

4. NPL te veroordelen om aan hem te voldoen de door hem als gevolg van de toerekenbare tekortkoming en onrechtmatig handelen zijdens NPL ter zake van de inning van verschuldigde inleggelden geleden en nog te lijden schade nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 15 november 2002;

5. NPL te veroordelen tot betaling van de proceskosten en buitengerechtelijke kosten van dit geding.

NPL heeft de vorderingen bestreden.

De rechtbank heeft bij tussenvonnis van 16 april 2003 een comparitie van partijen gelast. Bij eindvonnis van 28 januari 2004 heeft de rechtbank het gevorderde afgewezen en uitvoerbaar bij voorraad [eiser] in de kosten van het geding veroordeeld.

Tegen het eindvonnis heeft [eiser] hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te Amsterdam. NPL heeft incidenteel hoger beroep ingesteld.

Bij arrest van 24 maart 2005 heeft het hof in het principaal beroep het eindvonnis van de rechtbank bekrachtigd en [eiser] verwezen in de proceskosten van het hoger beroep.

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het hof heeft [eiser] beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

NPL heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten.

De conclusie van de Advocaat-Generaal J. Spier strekt tot verwerping van het beroep.

3. Beoordeling van de middelen

De in de middelen aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt [eiser] in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van NPL begroot op € 362,34 aan verschotten en € 2.200,-- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de raadsheren H.A.M. Aaftink, als voorzitter, W.A.M. van Schendel en F.B. Bakels, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 29 september 2006.