Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2006:AY6203

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
20-10-2006
Datum publicatie
20-10-2006
Zaaknummer
R05/170HR
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2006:AY6203
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Familierecht. Geschil tussen voormalige echtelieden over de wijziging van de geslachtsnaam van het uit hun huwelijk geboren minderjarig kind en over toekenning aan de - met het gezag belaste - moeder en haar nieuwe partner van het gezamenlijk gezag over dat kind (81 RO).

Wetsverwijzingen
Wet op de rechterlijke organisatie 81
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JOL 2006, 617
RvdW 2006, 978
JWB 2006/352
JPF 2007/13 met annotatie van PVl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

20 oktober 2006

Eerste Kamer

Rek.nr. R05/170HR

MK/AS

Hoge Raad der Nederlanden

Beschikking

in de zaak van:

1. [Verzoekster 1],

wonende te [woonplaats],

2. [Verzoeker 2],

wonende te [woonplaats],

VERZOEKERS tot cassatie,

advocaat: mr. J. Groen,

t e g e n

[Verweerder],

wonende te [woonplaats],

VERWEERDER in cassatie,

advocaat: mr. L. van Hoppe.

1. Het geding in feitelijke instanties

Met een op 8 september 2004 ter griffie van de rechtbank te Leeuwarden ingediend verzoekschrift hebben verzoekers tot cassatie sub 1 en 2 - verder respectievelijk te noemen: de moeder en [verzoeker 2] - zich gewend tot die rechtbank en verzocht op de grond van artikel 1:253t lid 1 juncto lid 5 BW te bepalen dat zij voortaan gezamenlijk het ouderlijk gezag over [het kind], geboren op [geboortedatum] 1991 te [geboorteplaats] - verder te noemen: het kind - zullen uitoefenen en dat het kind voortaan de geslachtsnaam [verzoeker 2] zal dragen.

Verweerder in cassatie - verder te noemen: de vader - heeft het verzoek bestreden en tevens een zelfstandig verzoek ingediend.

De rechtbank heeft bij beschikking van 3 november 2004 bepaald dat de moeder en [verzoeker 2] voortaan gezamenlijk met de uitoefening van het gezag over het kind zijn belast en dat de geslachtsnaam van het kind wordt gewijzigd in [verzoeker 2].

Tegen deze beschikking heeft de vader hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te Leeuwarden.

Bij beschikking van 21 september 2005 heeft het hof de beschikking van de rechtbank vernietigd en opnieuw beschikkende beide verzoeken van de moeder en [verzoeker 2] afgewezen.

De beschikking van het hof is aan deze beschikking gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen de beschikking van het hof hebben de moeder en [verzoeker 2] beroep in cassatie ingesteld. Het cassatierekest is aan deze beschikking gehecht en maakt daarvan deel uit.

De vader heeft verzocht het beroep te verwerpen.

De conclusie van de Advocaat-Generaal L. Strikwerda strekt tot verwerping van het beroep.

De advocaat van de moeder en [verzoeker 2] heeft bij brief van 24 augustus 2006 op die conclusie gereageerd.

3. Beoordeling van het middel

De in het middel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Deze beschikking is gegeven door de raadsheren H.A.M. Aaftink, als voorzitter, O. de Savornin Lohman en F.B. Bakels, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 20 oktober 2006.