Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2006:AX9709

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
01-09-2006
Datum publicatie
01-09-2006
Zaaknummer
R05/151HR
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2006:AX9709
In cassatie op : ECLI:NL:GHLEE:2005:AU1338
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Familierecht. Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing van een minderjarig kind, cassatieberoep niet-ontvankelijk wegens termijnoverschrijding.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JOL 2006, 478
RvdW 2006, 772
JWB 2006/257
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

1 september 2006

Eerste Kamer

Rek.nr. R05/151HR

MK

Hoge Raad der Nederlanden

Beschikking

in de zaak van:

[Verzoekster],

wonende te [woonplaats],

VERZOEKSTER tot cassatie,

advocaat: mr. J. Groen,

t e g e n

DE RAAD VOOR DE KINDERBESCHERMING,

gevestigd te Assen,

VERWEERSTER in cassatie,

niet verschenen,

e n t e g e n

1. STICHTING BUREAU JEUGDZORG DRENTHE,

gevestigd te Assen,

2. [Belanghebbende 2],

wonende te [woonplaats],

BELANGHEBBENDEN IN CASSATIE,

niet verschenen.

1. Het geding in feitelijke instanties

Bij verzoekschrift van 2 december 2004 heeft verweerster in cassatie - verder te noemen: de Raad voor de Kinderbescherming - zich gewend tot de kinderrechter in de rechtbank te Assen en verzocht de minderjarige dochter van verzoekster tot cassatie, te weten: [de dochter], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 2004 - verder te noemen: de dochter - onder toezicht te stellen voor een periode van één jaar, alsmede de dochter voorlopig onder toezicht te stellen van belanghebbende in cassatie sub 1 - verder te noemen: BJD - voor de duur van drie maanden en verzocht een machtiging uithuisplaatsing in een residentiële voorziening, dan wel een voorziening voor pleegzorg af te geven voor een periode van drie maanden.

Bij beschikking, uitvoerbaar bij voorraad, van 2 december 2004 heeft de kinderrechter de dochter voor een termijn van drie maanden onder toezicht gesteld, een machtiging tot (spoed)uithuisplaatsing voor de tijd van drie maanden verleend en de Raad voor de Kinderbescherming verzocht op 7 februari 2005 advies uit te brengen.

De kinderrechter heeft, na een rapport van de Raad voor de Kinderbescherming van 8 februari 2005 en een schrijven van belanghebbende in cassatie sub 2, bij beschikking, uitvoerbaar bij voorraad, van 2 maart 2005 de dochter onder toezicht van BJD gesteld, met ingang van 2 maart 2005 tot 2 september 2005 en een machtiging tot uithuisplaatsing verleend voor hetzelfde tijdvak.

Tegen deze beschikking heeft verzoekster tot cassatie - verder te noemen: de moeder - hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te Leeuwarden.

Bij beschikking van 19 augustus 2005 heeft het hof de beschikking van de kinderrechter bekrachtigd.

De beschikking van het hof is aan deze beschikking gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen de beschikking van het hof heeft de moeder beroep in cassatie ingesteld. Het cassatierekest is aan deze beschikking gehecht en maakt daarvan deel uit.

In cassatie is geen verweerschrift ingediend.

De conclusie van de Advocaat-Generaal F.F. Langemeijer strekt tot niet-ontvankelijkverklaring van de moeder in haar cassatieberoep.

De advocaat van de moeder heeft bij brief van 13 juli 2006 op die conclusie gereageerd.

3. Beoordeling van de ontvankelijkheid van het beroep

De duur van de ondertoezichtstelling en van de machtiging tot uithuisplaatsing van de dochter is door de rechtbank bij haar door de bestreden beschikking bekrachtigde beschikking bepaald op een half jaar, zodat deze termijn inmiddels is verstreken. Om deze reden heeft de moeder geen belang bij haar beroep, zodat zij daarin niet kan worden ontvangen.

4. De beslissing

De Hoge Raad verklaart de moeder niet-ontvankelijk in haar beroep.

Deze beschikking is gegeven door de raadsheren H.A.M. Aaftink, als voorzitter, W.A.M. van Schendel en F.B. Bakels, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 1 september 2006.