Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2006:AX9386

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
14-07-2006
Datum publicatie
14-07-2006
Zaaknummer
C05/107HR
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2006:AX9386
In cassatie op : ECLI:NL:GHAMS:2004:AT8887
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Verzekeringsrecht. Geschil tussen een verzekeraar en een verzekeringsnemer over de nakoming van een arbeidsongeschiktheidsverzekering; verzwijging ex art. 251 K.?, mededelingsplicht van verzekeringsnemer (81 RO).

Wetsverwijzingen
Wetboek van Koophandel 251
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JOL 2006, 456
RvdW 2006, 742
JWB 2006/245
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

14 juli 2006

Eerste Kamer

Nr. C05/107HR

JMH/RM

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

[Eiser],

wonende te [woonplaats],

EISER tot cassatie,

advocaat: mr. M.L. Kleyn,

t e g e n

N.V. AMERSFOORTSE ALGEMENE VERZEKERING MAATSCHAPPIJ,

gevestigd te Amersfoort,

VERWEERSTER in cassatie,

advocaat: mr. H.A. Groen.

1. Het geding in feitelijke instanties

Eiser tot cassatie - verder te noemen: [eiser] - heeft bij exploot van 22 mei 2001 verweerster in cassatie - verder te noemen: Amersfoortse - gedagvaard voor de rechtbank te Utrecht en gevorderd bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, Amersfoortse te veroordelen om haar betalings- en eventuele overige verplichtingen jegens [eiser], voortvloeiend uit de onder polisnummer [001] aangegane arbeidsongeschiktheidsverzekering, na te komen en aan hem te vergoeden de wettelijke rente over de achterstallige arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, zulks met veroordeling van Amersfoortse in de kosten van deze procedure, een en ander met bepaling dat Amersfoortse de wettelijke rente over de proceskostenveroordeling verschuldigd zal zijn voor zover zij in gebreke blijft de proceskosten binnen veertien dagen van betekening van het te dezen te wijzen vonnis aan hem te voldoen.

Amersfoortse heeft de vordering bestreden en van haar kant in reconventie, na vermindering van eis bij conclusie van repliek in reconventie, gevorderd, voor zover nodig, de tussen partijen totstandgekomen verzekeringsovereenkomst met terugwerkende kracht tot 24 juni 1999, de ingangsdatum van de overeenkomst, althans 29 juni 1999, de datum van totstandkoming van de overeenkomst, te vernietigen, althans te ontbinden, met veroordeling van [eiser] tot het terugbetalen van een bedrag van € 8.294,58, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 15 mei 2000, althans 16 januari 2002.

[Eiser] heeft de vordering in reconventie bestreden.

De rechtbank heeft bij vonnis van 9 april 2003 in conventie de vordering afgewezen, in reconventie [eiser] veroordeeld aan Amersfoortse tegen behoorlijk bewijs van kwijting te betalen het bedrag van € 8.475,90, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 23 mei 2000 tot de dag van de algehele voldoening, het meer of anders gevorderde afgewezen, [eiser] in de proceskosten van zowel in conventie als in reconventie veroordeeld, en de betalingsveroordelingen uitvoerbaar bij voorraad verklaard.

Tegen het vonnis heeft [eiser] hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te Amsterdam.

Bij arrest van 9 december 2004 heeft het hof het vonnis waarvan beroep bekrachtigd en [eiser] in de proceskosten van het hoger beroep veroordeeld.

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het hof heeft [eiser] beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

Amersfoortse heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten.

De conclusie van de Advocaat-Generaal J. Spier strekt tot verwerping van het beroep.

3. Beoordeling van de middelen

De in de middelen aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt [eiser] in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Amersfoortse begroot op € 362,34 aan verschotten en € 2.200,-- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de vice-president D.H. Beukenhorst als voorzitter en de raadsheren P.C. Kop, J.C. van Oven, W.A.M. van Schendel en W.D.H. Asser, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 14 juli 2006.