Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2006:AX8841

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
06-10-2006
Datum publicatie
06-10-2006
Zaaknummer
C05/202HR
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2006:AX8841
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Bestuurdersaansprakelijkheid. Geschil over de vraag of op de bestuurder/feitelijk beleidsbepaler van een rechtspersoon de verplichting – ook in persoonlijke hoedanigheid – rust erop toe te zien dat gelden die aan de rechtspersoon zijn verstrekt maar die bestemd zijn voor een ander niet voor andere doeleinden worden aangewend dan beheer voor c.q. doorbetaling aan die ander alsmede dat voor voldoening aan deze verplichting (steeds) voldoende middelen beschikbaar zijn (81 RO).

Wetsverwijzingen
Wet op de rechterlijke organisatie 81
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JOL 2006, 587
RvdW 2006, 934
JWB 2006/320
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

6 oktober 2006

Eerste Kamer

Nr. C05/202HR

JMH/MK

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

[eiseres],

gevestigd te [vestigingsplaats],

EISERES tot cassatie,

advocaat: mr. R.K. van der Brugge,

t e g e n

[Verweerder],

wonende te [woonplaats],

VERWEERDER in cassatie,

niet verschenen.

1. Het geding in feitelijke instanties

Eiseres tot cassatie - verder te noemen: [eiseres] - heeft bij twee exploten van 12 september 2003 de Stichting Juweliers Belangen, gevestigd te Epe en kantoorhoudende te Lelystad, hierna: SJB, en verweerder in cassatie - verder te noemen: [verweerder] - gedagvaard voor de rechtbank te Zutphen en gevorderd bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, ook ten aanzien van de proceskosten:

1. te verklaren voor recht dat [verweerder] jegens [eiseres] aansprakelijk is uit hoofde van onrechtmatige daad en mitsdien gehouden is tot vergoeding van de schade die [eiseres] lijdt en/of heeft geleden tengevolge van de niet-nakoming door SJB van haar verplichtingen jegens [eiseres];

2. SJB en [verweerder] ieder hoofdelijk ([verweerder] mede bij wege van schadevergoeding) des dat de een betalend, de ander tot dat bedrag zal zijn gekweten, te veroordelen tot betaling aan [eiseres] van de som van € 16.042,32, vermeerderd met 1,5% rente per maand of deel van een maand over € 14.585,14 met ingang van 1 juni 2003 tot aan de dag van de algehele voldoening, zomede € 285,65 als contractuele kostenvergoeding, een en ander met veroordeling van hen (ieder hoofdelijk) in de kosten van het geding.

SJB en [verweerder] hebben de vorderingen bestreden.

De rechtbank heeft bij tussenvonnis van 10 december 2003 een comparitie van partijen gelast en bij eindvonnis van 11 augustus 2004 SJB veroordeeld om aan [eiseres] te betalen de som van € 16.327,97, te vermeerderen met 1,5% rente per maand of deel van een maand over € 14.585,14 met ingang van 1 juni 2002 tot de dag der algehele voldoening, SJB en [verweerder] in de proceskosten veroordeeld, dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad verklaard en hetgeen meer of anders is gevorderd, afgewezen.

Tegen het eindvonnis heeft [eiseres] in de zaak tegen [verweerder] hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te Arnhem.

Bij arrest van 12 april 2005 heeft het hof het eindvonnis van de rechtbank te Zutphen bekrachtigd en [eiseres] in de kosten van het hoger beroep veroordeeld.

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het hof heeft [eiseres] beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

Tegen de niet verschenen [verweerder] is verstek verleend.

De zaak is voor [eiseres] toegelicht door haar advocaat.

De conclusie van de Advocaat-Generaal J.L.R.A. Huydecoper strekt tot verwerping van het beroep.

3. Beoordeling van de middelen

De in de middelen aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt [eiseres] in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van [verweerder] begroot op nihil.

Dit arrest is gewezen door de vice-president D.H. Beukenhorst als voorzitter en de raadsheren O. de Savornin Lohman, P.C. Kop, J.C. van Oven en W.D.H. Asser, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer F.B. Bakels op 6 oktober 2006.