Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2006:AX5380

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
14-07-2006
Datum publicatie
14-07-2006
Zaaknummer
C05/126HR
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2006:AX5380
In cassatie op : ECLI:NL:GHAMS:2005:AS5931
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Mediarecht. Geschil tussen de publieke omroep en commerciële omroepen over rechtmatigheid van exploitatie door publieke omroep van een kabelradiostation ‘Colorful Radio’ voor jongeren die tot minderheden behoren; stopzetting van de uitzending, ingrijpendheid van (orde)maatregel in kort geding, belangenafweging (81 RO).

Wetsverwijzingen
Mediawet 57
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JOL 2006, 458
RvdW 2006, 743
JWB 2006/243
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

14 juli 2006

Eerste Kamer

Nr. C05/126HR

JMH/RM

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

1. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid NEDERLANDSE VERENIGING VAN COMMERCIËLE RADIO,

gevestigd te Amsterdam,

2. SKY RADIO LIMITED,

gevestigd te Londen, Verenigd Koninkrijk,

3. VRIJE RADIO OMROEP NEDERLAND B.V.,

gevestigd te Hilversum,

4. PUBLICMUSIC B.V.,

gevestigd te Naarden,

5. RTL FM B.V.,

gevestigd te Hilversum,

6. YORIN FM B.V.,

gevestigd te Hilversum,

7. I.D. & T. RADIO B.V.,

gevestigd te Zaanstad,

8. BUSINESS NIEUWS RADIO B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

9. ARROW CLASSICS JAZZ FM B.V.,

gevestigd te 's-Gravenhage,

10. ARROW CLASSIC ROCK RADIO B.V.,

gevestigd te Voorburg,

11. RADIO 10 B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

EISERESSEN tot cassatie,

advocaat: mr. K.G.W. van Oven,

t e g e n

de stichtingen:

1. NEDERLANDSE OMROEP STICHTING en

2. NEDERLANDSE PROGRAMMA STICHTING,

beide gevestigd te Hilversum,

VERWEERSTERS in cassatie,

advocaat: mr. R.S. Meijer.

1. Het geding in feitelijke instanties

Eiseressen tot cassatie - verder te noemen: VCR c.s. - hebben bij exploot van 5 juli 2004 verweersters in cassatie - verder te noemen: de NOS c.s. - in kort geding gedagvaard voor de voorzieningenrechter van de rechtbank te Amsterdam en gevorderd bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, de NOS c.s., althans een van hen, met onmiddellijke ingang na de betekening van het in deze te wijzen vonnis:

a. primair: te verbieden het radio station, thans bekend onder de naam Colorful Radio, of activa daaruit over te nemen en/of voort te zetten en/of radioprogramma's van dit station via kabel, ether en/of internet uit te zenden, onder welke naam dan ook, en/of hierbij direct of indirect, via een stichting of anderszins betrokken te zijn en/of te gebieden alle handelingen en/of rechtshandelingen die zij daartoe hebben ondernomen, terug te draaien;

b. subsidiair: te verbieden het radio station, thans bekend onder de naam Colorful Radio, of activa daaruit over te nemen en/of voort te zetten en/of radioprogramma's van dit station via kabel, ether en/of internet uit te zenden, onder welke naam dan ook, en/of hierbij direct of indirect, via een stichting of anderszins betrokken te zijn, totdat het Commissariaat voor de Media bij besluit of besluiten heeft geoordeeld dat zulks een neventaak is die voldoet aan alle daaraan door de wet gestelde eisen en deze besluiten formele rechtskracht hebben gekregen, althans door de bestuursrechter in stand zijn gelaten, althans in bezwaar zijn gehandhaafd althans tot een door de voorzieningenrechter te bepalen termijn nadat het Commissariaat voor de Media op het bezwaar heeft beslist;

op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 100.000,-- per overtreding, vermeerderd met € 25.000,-- per dag dat een overtreding voortduurt;

alles met veroordeling van de NOS c.s., althans een van hen, in de kosten van deze procedure.

De NOS c.s. hebben de vorderingen bestreden.

De voorzieningenrechter heeft bij tussenvonnis van 2004 iedere verdere beslissing aangehouden in afwachting van de beslissing op bezwaar van het Commissariaat voor de Media.

Tijdens de voortgezette behandeling op 22 september 2004 hebben VCR c.s. hun vordering beperkt in die zin dat zij veroordeling van de NOS c.s. gevorderd hebben tot het staken en gestaakt houden van de exploitatie en uitzending van Colorful Radio, onder welke naam dan ook. De NOS c.s. hebben de verminderde vordering bestreden.

Bij eindvonnis van 14 oktober 2004 heeft de voorzieningenrechter:

1. de NOS c.s. veroordeeld binnen vier weken na de betekening van dit vonnis de uitzending en exploitatie van het radio station, thans bekend onder de naam Colorful Radio, onder welke naam dan ook, te staken en gestaakt te houden;

2. bepaald dat de NOS c.s. een dwangsom verbeuren van € 50.000,-- voor iedere dag dat zij het onder 1 genoemde verbod overtreden met een maximum van € 2.000.000,--;

3. de NOS c.s. veroordeeld in de kosten van dit geding;

4. dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad verklaard, en

5. het meer of anders gevorderde afgewezen.

Tegen beide vonnissen hebben NOS c.s. bij exploten van 10 november 2004 spoedappel ingesteld bij het gerechtshof te Amsterdam. VCR c.s. hebben voorwaardelijk incidenteel hoger beroep ingesteld.

Bij arrest van 10 februari 2005 heeft het hof het tussenvonnis van de voorzieningenrechter van 22 juli 2004 bekrachtigd, het eindvonnis van 14 oktober 2004 vernietigd en, opnieuw rechtdoende, de gevraagde voorziening geweigerd en VCR c.s. in de kosten van het geding in beide instanties veroordeeld.

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het hof hebben VCR c.s. beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De NOS c.s. hebben geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor VCR c.s. namens hun advocaat toegelicht door mr. E.J. Dommering, advocaat te Amsterdam, en voor de NOS c.s. door hun advocaat.

De conclusie van de Advocaat-Generaal D.W.F. Verkade strekt tot verwerping van het beroep.

Mr. Dommering heeft bij brief van 28 april 2006 op die conclusie gereageerd.

3. Beoordeling van de middelen

De in de middelen aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien artikel 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt VCR c.s. in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van de NOS c.s. begroot op € 362,34 aan verschotten en € 2.200,-- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de vice-president J.B. Fleers als voorzitter en de raadsheren O. de Savornin Lohman, P.C. Kop, E.J. Numann en F.B. Bakels, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 14 juli 2006.