Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2006:AX2047

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
09-06-2006
Datum publicatie
09-06-2006
Zaaknummer
C05/105HR
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2006:AX2047
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Productaansprakelijkheid. Geschil tussen verkoopmaatschappij van gewasbeschermingsmiddelen en (fruit)telers die bij gebruik van een door haar in het verkeer gebrachte insecticide gewasschade hebben geleden (81 RO).

Wetsverwijzingen
Wet op de rechterlijke organisatie 81
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JOL 2006, 361
RvdW 2006, 601
JWB 2006/198
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

9 juni 2006

Eerste Kamer

Nr. C05/105HR

JMH

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

BAYER CROPSCIENCE B.V.,

gevestigd te Mijdrecht,

EISERES tot cassatie,

advocaat: mr. J.B.M.M. Wuisman,

t e g e n

1. [Verweerder 1],

wonende te [woonplaats],

2. [Verweerder 2],

wonende te [woonplaats],

3. [Verweerder 3],

wonende te [woonplaats],

4. [Verweerster 4],

wonende te [woonplaats],

5. [Verweerster 5],

gevestigd te [woonplaats],

VERWEERDERS in cassatie,

advocaat: mr. R.S. Meijer,

e n

6. [Verweerder 6],

wonende te [woonplaats],

VERWEERDER in cassatie,

niet verschenen.

1. Het geding in feitelijke instanties

Verweerders in cassatie - verder te noemen: [verweerder] c.s. - hebben bij exploot van 26 mei 2000 Aventis Cropscience Benelux B.V., gevestigd te Etten-Leur, de rechtsvoorgangster van thans eiseres tot cassatie - verder te noemen: Aventis - gedagvaard voor de rechtbank te Breda en gevorderd bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

1. voor recht te verklaren dat Aventis aansprakelijk is voor alle door hen geleden schade verband houdende met het gebruik door hen in mei 1996 van het door Aventis in het verkeer gebrachte product Zolone-Flo;

2. Aventis te veroordelen om aan [verweerder] c.s. te vergoeden alle door hen geleden en nog te lijden schade verband houdende met het gebruik door hen in mei 1996 van het door Aventis in het verkeer gebrachte product Zolone-Flo, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, en

3. Aventis te veroordelen in de kosten van deze procedure.

Aventis heeft de vorderingen bestreden.

De rechtbank heeft bij vonnis van 4 december 2001 de vorderingen afgewezen en [verweerder] c.s. in de kosten van deze procedure veroordeeld.

Tegen het vonnis hebben [verweerder] c.s. hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te 's-Hertogenbosch.

Bij tussenarresten van 16 december 2005 en 20 juli 2004 heeft het hof telkens de zaak naar de rol verwezen voor akte uitlating aan de zijde van Aventis en bij eindarrest van 14 december 2004 het vonnis waarvan beroep vernietigd en, opnieuw rechtdoende, de vorderingen van [verweerder] c.s. alsnog toegewezen en Aventis in de proceskosten aan de zijde van [verweerder] c.s. in beide instanties veroordeeld.

De drie vermelde arresten van het hof zijn aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen alle arresten van het hof heeft Aventis beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

[Verweerder] c.s. hebben geconcludeerd tot verwerping van het beroep en tegen de niet verschenen verweerder in cassatie sub 6 is verstek verleend.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten en voor [verweerder] c.s. mede door mr. B.T.M. van der Wiel, advocaat bij de Hoge Raad.

De conclusie van de Advocaat-Generaal J. Spier strekt tot:

- niet-ontvankelijkverklaring voor zover het beroep is gericht tegen 's hofs arresten van 16 december 2003 en 20 juli 2004, en

- verwerping van het beroep voor het overige, zulks met toepassing van art. 81 RO.

3. Beoordeling van het middel

De in het middel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien artikel 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt Aventis in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van verweerders in cassatie sub 1 tot en met 5, [verweerder] c.s., begroot op € 362,34 aan verschotten en € 2.200,-- voor salaris en aan de zijde van verweerder in cassatie sub 6, Van Weelie, begroot op nihil.

Dit arrest is gewezen door de raadsheren H.A.M. Aaftink, als voorzitter, A.M.J. van Buchem-Spapens en W.A.M. van Schendel, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 9 juni 2006.