Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2006:AV6965

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
23-06-2006
Datum publicatie
23-06-2006
Zaaknummer
C05/058HR
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2006:AV6965
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Vervolg op HR 14 maart 2003, nr. C01/181, NJ 2003, 312; arbeidsgeschil over de inschaling na functiewijziging van een leerkracht in het kader van zijn dienstbetrekking aan een door een ROC in stand gehouden instelling van bijzonder onderwijs; geding na verwijzing (81 RO).

Wetsverwijzingen
Wet op de rechterlijke organisatie 81
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JOL 2006, 399
RvdW 2006, 654
JWB 2006/216
JAR 2006/172 met annotatie van Prof. mr. E. Verhulp
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

23 juni 2006

Eerste Kamer

Nr. C05/058HR

JMH/RM

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

[Eiser],

wonende te [woonplaats],

EISER tot cassatie,

advocaat: mr. S.F. Sagel,

t e g e n

de stichting STICHTING ARCUS COLLEGE,

gevestigd te Heerlen,

VERWEERSTER in cassatie,

advocaat: mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt.

1. Het geding in voorgaande instanties

Voor het verloop van het geding in voorgaande instanties tussen eiser tot cassatie - verder te noemen: [eiser] - en thans verweerster in cassatie, inmiddels gefuseerd met verweerster in vorige instanties de stichting Stichting ROC Oostelijk Zuid-Limburg - verder te noemen: Arcus College - verwijst de Hoge Raad naar zijn arrest van 14 maart 2003, nr. C01/181, NJ 2003, 312. Bij dit arrest heeft de Hoge Raad het vonnis van de rechtbank te Maastricht van 1 februari 2001 vernietigd en het geding ter verdere behandeling en beslissing verwezen naar het gerechtshof te 's-Hertogenbosch.

[Eiser] heeft bij exploot van 25 april 2003 Arcus College opgeroepen te verschijnen voor het gerechtshof te 's-Hertogenbosch ten einde verder te procederen na verwijzing en daarbij gevorderd bij arrest, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, Arcus College te veroordelen [eiser], te rekenen vanaf 1 augustus 1993 of een ander in goede justitie te bepalen tijdstip, te bevorderen naar schaal 12 van het Rechtspositiebesluit Onderwijspersoneel, met veroordeling van Arcus College in de kosten van zowel deze procedure als de kosten van de hieraan voorafgaande procedures, gevoerd ten overstaan van de kantonrechter te Heerlen en de rechtbank te Maastricht.

Na memoriewisseling na verwijzing en pleidooi heeft het hof bij arrest van 16 november 2004 onder aanvulling en verbetering van gronden het vonnis waarvan beroep bekrachtigd en [eiser] veroordeeld in de kosten van het geding in hoger beroep en het geding na verwijzing.

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het tweede geding in cassatie

Tegen het arrest van het hof heeft [eiser] beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

Arcus College heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten en voor [eiser] mede door mr. M.B. Kerkhof en voor Arcus College mede door mr. B.T.M. van der Wiel, beiden advocaat bij de Hoge Raad.

De conclusie van de Advocaat-Generaal J.L.R.A. Huydecoper strekt tot verwerping van het beroep.

3. Beoordeling van het middel

De in het middel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt [eiser] in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Arcus College begroot op € 362,34 aan verschotten en € 2.200,-- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de vice-president J.B. Fleers als voorzitter en de raadsheren A.M.J. van Buchem-Spapens, P.C. Kop, E.J. Numann en W.A.M. van Schendel, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 23 juni 2006.