Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2006:AV6031

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
09-06-2006
Datum publicatie
09-06-2006
Zaaknummer
C05/092HR
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2006:AV6031
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Geschil tussen de exploitant van een benzinestation enerzijds en een gemeente met haar oud-burgemeester anderzijds over aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad bij de voorbereiding van een bestemmingplan en beweerd bevoordelen van een concurrent (81 RO).

Wetsverwijzingen
Algemene wet bestuursrecht 2:4
Algemene wet bestuursrecht 3:3
Algemene wet bestuursrecht 3:4
Wet op de rechterlijke organisatie 81
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JOL 2006, 360
RvdW 2006, 600
O&A 2006, 56
JWB 2006/199
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

9 juni 2006

Eerste Kamer

Nr. C05/092HR

JMH

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

1. [Eiser 1],

2. [Eiseres 2],

wonende dan wel gevestigd te [plaats],

EISERS tot cassatie,

advocaat: mr. P. Garretsen,

t e g e n

1. [Verweerder 1],

2. DE GEMEENTE OIRSCHOT,

wonende dan wel gevestigd te [plaats],

VERWEERDERS in cassatie,

advocaat: mr. R.S. Meijer.

1. Het geding in feitelijke instanties

Eisers tot cassatie - verder te noemen: [eiser] c.s. - hebben, tezamen met een derde, bij exploot van 10 september 1999 verweerders in cassatie - verder te noemen: de Gemeente en [verweerder 1] dan wel de Gemeente c.s. - gedagvaard voor de rechtbank te 's-Hertogenbosch en gevorderd bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

1. te verklaren voor recht dat de Gemeente en [verweerder 1] zowel gezamenlijk als ieder voor zich jegens [eiser] c.s. onrechtmatig hebben gehandeld door op te treden als in het lichaam der dagvaarding is omschreven, alsmede dat zij ieder voor het geheel hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de door [eiser] c.s. ten gevolge van dat onrechtmatig handelen van hen geleden en nog te lijden schade;

2. de Gemeente en [verweerder 1] ieder hoofdelijk voor het geheel, des dat de een betalende de ander zal zijn bevrijd, te veroordelen tot betaling aan [eiser] c.s. van kosten, schaden en interessen, welke zijn op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag der dagvaarding tot de dag der algehele voldoening.

De Gemeente c.s. hebben de vordering bestreden.

De rechtbank heeft bij tussenvonnis van 2 februari 2001 een comparitie van partijen gelast en bij eindvonnis van 29 januari 2003 de vorderingen afgewezen.

Tegen beide vonnissen hebben [eiser] c.s. hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te 's-Hertogenbosch.

Bij arrest van 9 november 2004 heeft het hof de bestreden vonnissen bekrachtigd.

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het hof hebben [eiser] c.s. beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding en het anticipatie-exploit zijn aan dit arrest gehecht en maken daarvan deel uit.

De Gemeente c.s. hebben geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten.

De conclusie van de Advocaat-Generaal L.A.D. Keus strekt tot verwerping van het beroep.

De advocaat van [eiser] c.s. heeft op 30 maart 2006 schriftelijk op die conclusie gereageerd.

3. Beoordeling van de middelen

De in de middelen aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien artikel 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt [eiser] c.s. in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van de Gemeente c.s. begroot op € 362,34 aan verschotten en € 2.200,-- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de vice-president J.B. Fleers als voorzitter en de raadsheren O. de Savornin Lohman, E.J. Numann, W.A.M. van Schendel en F.B. Bakels, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 9 juni 2006.