Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2006:AV2637

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
21-04-2006
Datum publicatie
21-04-2006
Zaaknummer
C05/064HR
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2006:AV2637
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Faillissementsrecht. Geschil tussen curatoren in diverse faillissementen, samen met de ontvanger, en de rechtsopvolger van een schuldenaar over de vraag of de curatoren c.s. na een ten onrechte gelegd conservatoir derdenbeslag aansprakelijk zijn voor de schade die de schuldenaar daardoor heeft geleden (81 RO).

Wetsverwijzingen
Wet op de rechterlijke organisatie 81
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JOL 2006, 268
RvdW 2006, 424
JWB 2006/145
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

21 april 2006

Eerste Kamer

Nr. C05/064HR

JMH/RM

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

[Eiseres],

gevestigd te [vestigingsplaats],

EISERES tot cassatie,

advocaat: mr. K.J. Nijman,

t e g e n

1. Mrs. Hendrik Thomas BOUMA en Jurjen Hessel LEMSTRA, beiden in hun hoedanigheid van curator in de faillissementen van:

- JUNO B.V.,

- JUNO PROPERTIES XV B.V.,

- HOTELEXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ NAALDWIJK B.BV.,

- JUNO DEVELOPMENTS B.V.,

- JUNO PROPERTIES XVII B.V.,

- JUNO DEVELOPMENTS INTERNATIONAL B.V.,

beiden wonende te 's-Gravenhage,

2. DE ONTVANGER VAN DE BELASTINGDIENST/GROTE ONDERNEMINGEN 's-GRAVENHAGE,

gevestigd te 's-Gravenhage,

VERWEERDERS in cassatie,

advocaat: mr. M.J. Schenck.

1. Het geding in feitelijke instanties

Eiseres tot cassatie - verder te noemen: [eiseres] - heeft bij exploten van 21 februari 2001 en 8 maart 2001 verweerders in cassatie - verder te noemen: de curatoren en de Ontvanger, dan wel gezamenlijk: de curatoren c.s. - gedagvaard voor de rechtbank te 's-Gravenhage en gevorderd bij vonnis, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, de curatoren c.s., des dat de een van hen betalende de anderen zullen zijn bevrijd, te veroordelen om aan [eiseres] te betalen:

1. een bedrag van ƒ 189.617,91;

2. de wettelijke rente over het in sub 1 genoemde bedrag vanaf 18 januari 1993 tot 1 december 2000 ten bedrage van ƒ 112.622,24;

3. de wettelijke rente over het in sub 1 genoemde bedrag vanaf 1 december 2000 tot aan de dag der voldoening;

4. de gemaakte buitengerechtelijke kosten op grond van art. 6:92 lid 2 BW, in goede justitie door de rechtbank te bepalen, en

5. de curatoren c.s. te veroordelen in de kosten van dit geding.

De curatoren c.s. hebben de vorderingen bestreden.

De rechtbank heeft bij vonnis van 3 juli 2002:

- de vorderingen afgewezen, voor zover deze zijn gericht tegen de curatoren in het faillissement van Juno Properties XVII B.V.;

- de curatoren c.s., met uitzondering van de curatoren in het faillissement van Juno Properties XVII B.V., des dat één van hen dan wel Juno Properties V B.V. betalende de anderen zullen zijn gekweten, veroordeeld aan [eiseres] een bedrag van € 62.363,67 (ƒ 99.388,-- + ƒ 38.043,44) te betalen, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 18 januari 1993 tot aan de dag der algehele voldoening;

- de curatoren, met uitzondering van de curatoren in het faillissement van Juno Properties XVII B.V., veroordeeld in de kosten van het geding aan de zijde van [eiseres];

- dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad verklaard, en

- het meer of anders gevorderde afgewezen.

Tegen het vonnis heeft [eiseres] hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te 's-Gravenhage. Daarbij heeft zij gevorderd dat de curatoren c.s. alsnog worden veroordeeld tot betaling van € 23.681,19, te vermeerderen met de contractuele rente over de afzonderlijke huurtermijnen vanaf de vervaldata tot aan de dag der algehele voldoening, met veroordeling van hen in de gemaakte buitengerechtelijke kosten en in de kosten van beide instanties.

Bij arrest van 23 november 2004 heeft het hof het vonnis van de rechtbank waarvan beroep bekrachtigd en [eiseres] in de kosten van het hoger beroep aan de zijde van de curatoren c.s. veroordeeld.

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het hof heeft [eiseres] beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De curatoren c.s. hebben geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten.

De conclusie van de Advocaat-Generaal D.W.F. Verkade strekt (i) tot niet-ontvankelijkverklaring van het beroep voor zover dit zich richt tegen de curatoren in hun hoedanigheid van curatoren in het faillissement van Juno Properties XVII B.V. en (ii) tot verwerping van het beroep.

3.1 Beoordeling van de ontvankelijkheid van het beroep voorzover het is gericht tegen de curatoren in hun hoedanigheid van curatoren in het faillissement van Juno Properties XVII B.V.

Nu [eiseres] de curatoren in hun hoedanigheid van curatoren in het faillissement van Juno Properties XVII B.V. niet in het hoger beroep heeft betrokken en het hof zijn arrest dan ook niet mede heeft gewezen tegen de curatoren in die hoedanigheid, dient [eiseres] niet-ontvankelijk te worden verklaard in zijn beroep voorzover dit gericht is tegen de curatoren in meergemelde hoedanigheid.

3.2 Beoordeling van het middel

De in het middel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

verklaart [eiseres] niet-ontvankelijk in zijn beroep voorzover dit is gericht tegen de curatoren in hun hoedanigheid van curatoren in het faillissement van Juno Properties XVII B.V.

verwerpt het beroep;

veroordeelt [eiseres] in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van de curatoren c.s. begroot op € 816,34 aan verschotten en € 2.200,-- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de vice-president D.H. Beukenhorst als voorzitter en de raadsheren R. Herrmann, A.M.J. van Buchem-Spapens, P.C. Kop en W.A.M. van Schendel, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer F.B. Bakels op 21 april 2006.