Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2006:AV0417

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
27-01-2006
Datum publicatie
27-01-2006
Zaaknummer
41793
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Herstel misslag Hof. Incidenteel beroep doorgezet na intrekking principaal beroep.

Wetsverwijzingen
Algemene wet inzake rijksbelastingen 29b
Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen 1
Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen 72
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
BNB 2006/137
V-N 2006/9.6 met annotatie van Redactie
FutD 2006-0172
NTFR 2006/183 met annotatie van mr. E. van Waaijen
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Nr. 41.793

27 januari 2006

PB

gewezen op het incidentele beroep in cassatie van de Staatssecretaris van Financiën tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 27 januari 2005, nr. 03/03299, betreffende na te melden aan X te Z opgelegde aanslagen in de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen en de premie arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen.

1. Aanslagen, bezwaren en geding voor het Hof

Aan belanghebbende zijn over het jaar 2000 respectievelijk voor het jaar 2001 een navorderingsaanslag en een aanslag in de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen opgelegd, alsmede voor het jaar 2001 een aanslag in de premie arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen. Na daartegen gemaakte bezwaren zijn bij uitspraken van de Inspecteur deze aanslagen gehandhaafd.

Belanghebbende is tegen die uitspraken bij één beroepschrift in beroep gekomen bij het Hof.

Het Hof heeft het beroep gegrond verklaard, de uitspraken van de Inspecteur vernietigd, de navorderingsaanslag en de aanslag in de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen verminderd en de aanslag in de premie arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen vernietigd. De uitspraak van het Hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Belanghebbende heeft tegen 's Hofs uitspraak beroep in cassatie ingesteld.

De Staatssecretaris heeft een verweerschrift ingediend en daarbij tevens incidenteel beroep in cassatie ingesteld. Het geschrift waarbij incidenteel beroep in cassatie is ingesteld, is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

Belanghebbende heeft haar beroep in cassatie nadien ingetrokken.

3. Beoordeling van het door de Staatssecretaris voorgestelde middel

Het middel betoogt dat het Hof ten onrechte de aanslag in de premie arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen heeft vernietigd. Aangevoerd wordt dat het Hof bij de berekening van het premie-inkomen ten onrechte is uitgegaan van een door de Inspecteur vastgestelde winst uit onderneming van € 17.953 in plaats van € 17.593, en ten onrechte bedragen aan zelfstandigenaftrek en startersaftrek van die winst heeft afgetrokken.

Het middel slaagt. Op grond van artikel 1, lid 1, letter i, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (tekst voor 2001) wordt in die wet onder "winst uit onderneming" verstaan: de belastbare winst uit onderneming, bedoeld in paragraaf 3.2.1 van de Wet inkomstenbelasting 2001, vermeerderd met de ondernemersaftrek, bedoeld in paragraaf 3.2.4 van die wet. De zelfstandigenaftrek en de startersaftrek maken deel uit van de ondernemersaftrek. Het Hof heeft de daarmee gemoeide bedragen derhalve ten onrechte in mindering gebracht. De stukken van het geding laten verder geen andere gevolgtrekking toe dan dat de Inspecteur bij het vaststellen van de aanslag tot een bedrag van € 17.593 aan winst uit onderneming in aanmerking heeft genomen.

Op grond van het hiervoor overwogene kan 's Hofs uitspraak niet in stand blijven. De Hoge Raad kan de zaak afdoen. Nu tussen partijen de door het Hof toegepaste correcties met betrekking tot studiekosten en scholingsaftrek niet in geschil zijn, dient de heffingsgrondslag te worden vastgesteld op € 2807.

4. Proceskosten

De Hoge Raad acht geen termen aanwezig voor een veroordeling in de proceskosten.

5. Beslissing

De Hoge Raad:

verklaart het beroep van de Staatsecretaris van Financiën gegrond,

vernietigt de uitspraak van het Hof voorzover die ziet op de aanslag in de premie arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen alsmede de uitspraak van de Inspecteur op het bezwaar tegen die aanslag, en

vermindert de aanslag in de premie arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen tot een aanslag naar een heffingsgrondslag van € 2807.

Dit arrest is gewezen door de raadsheer D.G. van Vliet als voorzitter, en de raadsheren P. Lourens en J.W. van den Berge, in tegenwoordigheid van de waarnemend griffier E. Cichowski, en in het openbaar uitgesproken op 27 januari 2006.