Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2006:AU9735

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
07-04-2006
Datum publicatie
07-04-2006
Zaaknummer
R05/106HR
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2006:AU9735
Rechtsgebieden
Civiel recht
Insolventierecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

WSNP, weigering van schone lei bij einde van de toepassing van de schuldsaneringsregeling op grond van art. 354 lid 1 F. (81 RO).

Wetsverwijzingen
Faillissementswet 350
Wet op de rechterlijke organisatie 81
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JOL 2006, 211
RvdW 2006, 371
JWB 2006/124
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

7 april 2006

Eerste Kamer

Rek.nr. R05/106HR

JMH

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

1. [Verzoeker 1],

2. [Verzoekster 2]

beiden wonende te [woonplaats],

VERZOEKERS tot cassatie,

advocaat: mr. M.J. van Basten-Batenburg.

1. Het geding in feitelijke instanties

Bij twee afzonderlijke vonnissen van 10 december 2001 heeft de rechtbank te Arnhem ten aanzien van verzoekers tot cassatie - verder te noemen: de schuldenaren - de definitieve toepassing van de schuldsaneringsregeling uitgesproken met benoeming van een rechter-commissaris en een bewindvoerder.

De bewindvoerder heeft bij brief van 12 juni 2003 beëindiging van de toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van beide schuldenaren verzocht.

Na een mondelinge behandeling ter terechtzitting van 28 augustus 2003 heeft de rechtbank bij vonnis van 11 september 2003 bepaald dat de toepassing van de schuldsaneringsregeling wordt voortgezet en het volgende saneringsplan vastgesteld:

a. de schuldenaren zullen zich houden aan alle hen in het kader van de schuldsanering door de bewindvoerder te geven aanwijzingen en haar de nodige informatie verstrekken;

b. de duur van de toepassing van de schuldsaneringsregeling wordt bepaald op drie jaar;

c. de schuldenaren zullen (zonder toestemming van de bewindvoerder) geen nieuwe schulden aangaan;

d. één van de schuldenaren moet zich inspannen om betaald werk te vinden en aan de bewindvoerder verslag daarvan doen.

Wegens het verstrijken van de looptijd is de beëindiging van de toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van de schuldenaren ter terechtzitting van de rechtbank van 25 mei 2005 behandeld.

De Rechtbank heeft bij vonnis van 2 juni 2005 vastgesteld dat de toepassing van de schuldsaneringsregeling met het verbindend worden van de slotuitdelingslijst eindigt en dat de schuldenaren toerekenbaar zijn tekortgeschoten in de nakoming van één of meer uit de schuldsaneringsregeling voortvloeiende verplichtingen.

Tegen dit vonnis hebben de schuldenaren hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te Arnhem. Daarbij hebben zij verzocht laatstvermeld vonnis van de rechtbank te vernietigen en primair te bepalen dat de schuldsaneringsregelingen zullen worden beëindigd met verstrekking van de zogenaamde schone lei en subsidiair te bepalen dat de schuldsaneringsregelingen zullen worden voortgezet totdat een van de schuldenaren de televisie heeft verkocht en de opbrengst aan de boedel heeft afgedragen.

Bij arrest van 28 juli 2005 heeft het hof het bestreden vonnis van de rechtbank bekrachtigd.

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het hof hebben de schuldenaren beroep in cassatie ingesteld. Het cassatierekest is aan deze beschikking gehecht en maakt daarvan deel uit.

De conclusie van de Advocaat-Generaal L.A.D. Keus strekt tot verwerping van het beroep.

3. Beoordeling van het middel

De in het middel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Dit arrest is gewezen door de vice-president J.B. Fleers als voorzitter en de raadsheren A.M.J. van Buchem-Spapens, E.J. Numann, W.A.M. van Schendel en F.B. Bakels, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 7 april 2006.