Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2006:AU9289

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
03-01-2006
Datum publicatie
19-07-2007
Zaaknummer
02800/05 H
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Herziening
Inhoudsindicatie

Herziening.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

3 januari 2006

Strafkamer

nr. 02800/05 H

IC

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op een aanvrage tot herziening van een in kracht van gewijsde gegaan vonnis van de Rechtbank te 's-Gravenhage, sector Kanton van 8 april 2004, nummer 09/163639-03, ingediend door mr. A.H. Westendorp, advocaat te 's-Gravenhage, namens:

[aanvraagster], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1971, wonende te [woonplaats].

1. De uitspraak waarvan herziening is gevraagd

De Kantonrechter heeft de aanvraagster ter zake van "overtreding van APV-HAAG82 78/1/C" veroordeeld tot een geldboete van zestig euro, subsidiair een dag hechtenis.

2. De aanvrage tot herziening

De aanvrage tot herziening is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

3. Beoordeling van de aanvrage

3.1. Als grondslag voor een herziening kunnen, voorzover hier van belang, krachtens het eerste lid, aanhef en onder 2° van art. 457 Sv slechts dienen een of meer door een opgave van bewijsmiddelen gestaafde omstandigheden die bij het onderzoek op de terechtzitting niet zijn gebleken en die het ernstig vermoeden wekken dat, waren zij bekend geweest, het onderzoek der zaak zou hebben geleid hetzij tot vrijspraak van de veroordeelde, hetzij tot ontslag van rechtsvervolging, hetzij tot niet-ontvankelijkverklaring van het openbaar ministerie, hetzij tot toepasselijkverklaring van een minder zware strafbepaling.

3.2. In de aanvrage wordt aangevoerd dat "de bij politie en justitie bekende [betrokkene 1], wonende te [woonplaats], die in de top 500 van veelplegers staat geregistreerd, [bedoeld] feit heeft gepleegd en [dat] zij, [betrokkene 1], toen zij hiervoor werd aangehouden, de personalia van aanvraagster heeft opgegeven". Voorts wordt gesteld dat [betrokkene 1] dit aan de aanvraagster heeft opgebiecht en dat zij zich bereid heeft verklaard een en ander te bevestigen tegenover politie en justitie.

3.3. Die niet nader gespecificeerde en geadstrueerde omstandigheden geven onvoldoende steun aan de stelling waarop de aanvrage berust, te weten dat in de zaak met het nummer 09/163639-03 waarvan herziening is gevraagd, sprake is geweest van een persoonsverwisseling. De aanvrage moet dan ook als kennelijk ongegrond worden afgewezen.

4. Beslissing

De Hoge Raad wijst de aanvrage tot herziening af.

Dit arrest is gewezen door de vice-president F.H. Koster als voorzitter, en de raadsheren B.C. de Savornin Lohman en J.W. Ilsink, in bijzijn van de waarnemend griffier L.J.J. Okker-Braber, en uitgesproken op 3 januari 2006.