Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2006:AU9218

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
27-01-2006
Datum publicatie
27-01-2006
Zaaknummer
C04/309HR
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2006:AU9218
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Geschil over rechtsgeldigheid van door interim-manager gesloten overeenkomst, nietigheid van rechtshandeling wegens strijd met goede zeden (kick-back arrangement/belastingontduiking)?, 81 RO.

Wetsverwijzingen
Wet op de rechterlijke organisatie 81
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JOL 2006, 56
RvdW 2006, 133
JWB 2006/37
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

27 januari 2006

Eerste Kamer

Nr. C04/309HR

RM/JMH

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

TEPEDE HOLDING B.V.,

gevestigd te Rijswijk,

EISERES tot cassatie,

advocaat: mr. C.S.G. Janssens,

t e g e n

[Verweerder],

wonende te [woonplaats],

VERWEERDER in cassatie,

advocaat: mr. L. van Heijningen.

1. Het geding in feitelijke instanties

Verweerder in cassatie - verder te noemen: [verweerder] - heeft bij exploot van 18 februari 2000 eiseres tot cassatie - verder te noemen: Tepede - gedagvaard voor de rechtbank te 's-Gravenhage. Na vermeerdering van eis heeft [verweerder] nakoming gevorderd van een tussen partijen op 12 april 1999 gesloten overeenkomst, alsmede betaling van een bedrag van ƒ 600.000,--, met wettelijke rente en kosten.

Tepede heeft de vordering bestreden.

Na een ingevolge een tussenvonnis van 1 augustus 2001 gehouden comparitie van partijen heeft de rechtbank bij eindvonnis van 23 oktober 2002 Tepede veroordeeld de op 12 april 1999 met [verweerder] gesloten overeenkomst na te komen en aan [verweerder] te betalen een bedrag van € 272.268,12, te vermeerderen met de wettelijke rente als in dat vonnis nader omschreven, desgewenst tegen gelijktijdige overdracht door [verweerder] aan Tepede van het met voormelde hoofdsommen corresponderende percentage aan aandelen in Art Color B.V., zoals nader omschreven in de tussen partijen gesloten overeenkomst van 12 april 1999.

Tegen het eindvonnis van de rechtbank heeft Tepede hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te 's-Gravenhage.

Bij arrest van 13 juli 2004 heeft het hof het vonnis van de rechtbank bekrachtigd.

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het hof heeft Tepede beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

[Verweerder] heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten.

De conclusie van de Advocaat-Generaal L. Timmerman strekt tot verwerping van het beroep.

De advocaat van Tepede heeft op 17 november 2005 schriftelijk op die conclusie gereageerd.

3. Beoordeling van het middel

De in het middel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien artikel 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt Tepede in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van [verweerder] begroot op € 1.159,34 aan verschotten en € 2.200,-- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de vice-president J.B. Fleers als voorzitter en de raadsheren O. de Savornin Lohman, A.M.J. van Buchem-Spapens, E.J. Numann en J.C. van Oven, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 27 januari 2006.