Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2006:AU6090

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
27-01-2006
Datum publicatie
27-01-2006
Zaaknummer
C04/292HR
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2006:AU6090
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Geschil tussen gemeente en personenvervoersbedrijf over de uitvoering van een overeenkomst tot collectief vraagafhankelijk vervoer van gehandicapten en senioren, 81 RO.

Wetsverwijzingen
Wet op de rechterlijke organisatie 81
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JOL 2006, 53
RvdW 2006, 132
JWB 2006/28
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

27 januari 2006

Eerste Kamer

Nr. C04/292HR

RM/JMH

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

GEMEENTE EINDHOVEN,

gevestigd te Eindhoven,

EISERES tot cassatie,

verweerster in het incidenteel cassatieberoep,

advocaat: mr. D. Stoutjesdijk,

t e g e n

COMBINET PERSONENVERVOER B.V.,

gevestigd te Eindhoven,

VERWEERSTER in cassatie,

eiseres in het incidenteel cassatieberoep,

advocaat: mr. J. de Bie Leuveling Tjeenk.

1. Het geding in feitelijke instanties

Verweerster in cassatie - verder te noemen: CombiNet - heeft bij exploot van 31 augustus 2000 eiseres tot cassatie - verder te noemen: de Gemeente - gedagvaard voor de rechtbank te 's-Hertogenbosch en gevorderd bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

- te verklaren voor recht dat het door de Gemeente aan CombiNet niet verstrekken van de juiste gegevens en/of door het alsnog in afwijking van het bestek aan personen van de doelgroep geven van een keuzevrijheid jegens CombiNet een onrechtmatige daad oplevert en/of dat de Gemeente daardoor verwijtbaar is tekortgeschoten in de op haar rustende verplichting uit hoofde van de met CombiNet gesloten overeenkomst;

- te verklaren voor recht dat CombiNet aan derden/reisgenoten/medisch niet-noodzakelijke begeleiders van een ingevolge de Wet voorzieningen gehandicapten gerechtigde (hierna: WVG-gerechtigde) naast de reizigersbijdrage ook de anders (in het geval van een WVG-er) door de Gemeente te betalen aanvullende WVG-vergoeding in rekening mag brengen;

- de Gemeente veroordelen tot vergoeding van de door CombiNet geleden schade, welke schadevergoeding dient te worden opgemaakt bij staat en te worden vereffend volgens de wet.

De Gemeente heeft de vordering bestreden.

De rechtbank heeft bij vonnis van 5 februari 2003 de vorderingen van CombiNet afgewezen.

Tegen dit vonnis van de rechtbank heeft CombiNet hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te 's-Hertogenbosch.

Bij arrest van 22 juni 2004 heeft het hof het vonnis van de rechtbank waarvan beroep vernietigd en, opnieuw rechtdoende:

a. voor recht verklaard dat de Gemeente jegens CombiNet verwijtbaar tekort geschoten is in de nakoming van de verplichting om geen keuzemogelijkheid te bieden aan personen van de doelgroep, door die keuzemogelijkheid wel te bieden aan:

- rolstoelgebruikers;

- geestelijk gehandicapten van Eckartdal;

- WVG-ers die afhankelijk zijn van een begeleider maar niet over een begeleider beschikken;

- een aantal individuele WVG-ers, zonder dat daarvoor een deugdelijke reden aanwezig was;

b. de Gemeente veroordeeld tot vergoeding van de schade die CombiNet door deze tekortkoming heeft geleden, op te maken bij staat;

c. de Gemeente in de proceskosten aan de zijde van CombiNet in eerste aanleg en in hoger beroep;

d. dit arrest tot zover uitvoerbaar bij voorraad verklaard,

e. en het meer of anders gevorderde afgewezen.

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het hof heeft de Gemeente beroep in cassatie ingesteld. CombiNet heeft incidenteel cassatieberoep ingesteld. De cassatiedagvaarding en de conclusie van antwoord tevens houdende incidenteel cassatieberoep zijn aan dit arrest gehecht en maken daarvan deel uit.

Partijen hebben over en weer geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten en voor CombiNet mede door mr. R.L.M. van Opstal, advocaat bij de Hoge Raad.

De conclusie van de Advocaat-Generaal F.F. Langemeijer strekt tot verwerping van het principaal en van het incidenteel cassatieberoep.

3. Beoordeling van de middelen in het principale en in het incidentele beroep

De in de middelen aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien artikel 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

in het principale beroep:

verwerpt het beroep;

veroordeelt de Gemeente in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van CombiNet begroot op € 359,34 aan verschotten en € 2.200,-- voor salaris;

in het incidentele beroep:

verwerpt het beroep;

veroordeelt CombiNet in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van de Gemeente begroot op € 68,07 aan verschotten en € 2.200,-- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de vice-president D.H. Beukenhorst als voorzitter en de raadsheren A.M.J. van Buchem-Spapens, P.C. Kop, E.J. Numann en F.B. Bakels, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 27 januari 2006.