Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2005:AU7507

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
23-12-2005
Datum publicatie
23-12-2005
Zaaknummer
C04/321HR
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2005:AU7507
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Geschil tussen een muziekband en zijn bemiddelaars over managementvergoeding c.a., uitleg van overeenkomst, 81 RO.

Wetsverwijzingen
Wet op de rechterlijke organisatie 81
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JOL 2005, 761
RvdW 2006, 28
JWB 2005/452
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

23 december 2005

Eerste Kamer

Nr. C04/321HR

JMH

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

1. [Eiser 1],

2. [Eiseres 2],

3. [Eiseres 3],

wonende, resp. gevestigd te [plaats],

EISERS tot cassatie,

advocaat: mr. T. Cohen Jehoram,

t e g e n

de vennootschap onder firma SCHITTERSONGS V.O.F.,

gevestigd te Amsterdam,

VERWEERSTER in cassatie,

niet verschenen.

1. Het geding in feitelijke instanties

Verweerster in cassatie - verder te noemen: Schittersongs - heeft bij exploot van 28 mei 2002 eiseres tot cassatie sub 3 - verder te noemen: THM - onderscheidenlijk alle eisers tot cassatie - tezamen: THM c.s. - gedagvaard voor de rechtbank te Breda en bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, gevorderd THM c.s. hoofdelijk, des dat de een betalende de anderen zullen zijn gekweten, te veroordelen:

- aan Schittersongs tegen kwijting te voldoen een bedrag van € 20.610,85, te vermeerderen met de wettelijke rente over € 19.465,01 vanaf 1 mei 2002 tot aan de dag der algehele voldoening;

- binnen een maand na betekening van het te dezen te wijzen vonnis rekening en verantwoording af te leggen over de gehele door THM gevoerde financiële administratie van de optredens van Schittersongs vanaf oktober 1997 tot aan het laatste optreden van Schittersongs op straffe van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 1.000,-- voor iedere dag of een gedeelte van een dag dat THM in gebreke blijft aan dit gebod te voldoen;

- aan Schittersongs te voldoen een bedrag wat THM blijkens de hiervoor genoemde rekening en verantwoording aan Schittersongs verschuldigd zal blijken te zijn, voor zover dit het bedrag van € 17.863,92 overstijgt.

THM c.s. hebben de vorderingen bestreden en in voorwaardelijke reconventie gevorderd bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, Schittersongs te veroordelen aan THM c.s. te betalen een vergoeding van ƒ 75.832,13, althans een zodanig bedrag als de rechtbank in goede justitie meent te behoren, kosten rechtens.

Schittersongs heeft in voorwaardelijke reconventie de vordering bestreden

De rechtbank heeft bij uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis van 14 mei 2003 in conventie de vorderingen grotendeels toegewezen en in reconventie het gevorderde afgewezen.

Tegen het vonnis hebben THM c.s. zowel in conventie als in voorwaardelijke reconventie hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te 's-Hertogenbosch. Bij memorie van grieven hebben zijn hun voorwaardelijke reconventionele eis vermeerderd met een bedrag van € 8.782,26 (ƒ 19.353,55) met de wettelijke rente daarover vanaf juli 2003.

Schittersongs heeft haar eis in conventie gewijzigd en na wijziging daarvan gevorderd THM c.s. hoofdelijk te veroordelen tot betaling van een bedrag van € 45.440,-- met de wettelijke rente over € 43.839,-- vanaf 24 november 2001 tot de datum van volledige voldoening.

Bij arrest van 27 juli 2004 heeft het hof het vonnis van 14 mei 2003 van de rechtbank te Breda vernietigd en, opnieuw rechtdoende:

in conventie:

- THM c.s. hoofdelijk, des dat de een betalende de anderen zullen zijn gekweten, veroordeeld om aan Schittersongs tegen kwijting te voldoen het bedrag van € 41.877,94, vermeerderd met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf 20 juli 2001 tot aan de dag der algehele voldoening (alles behoudens voor zover ter uitvoering van het hierbij vernietigde rechtbankvonnis reeds is betaald);

- THM c.s. veroordeeld aan Schittersongs te voldoen de proceskosten in eerste aanleg, zoals in het arrest is vermeld;

in reconventie:

- [eiser 1] en [eiseres 2] niet-ontvankelijk verklaard;

- de vordering van THM afgewezen;

- THM veroordeeld in de kosten van het geding in eerste aanleg in reconventie, zoals in het arrest is vermeld;

en voorts:

- THM c.s. in de kosten van het geding in hoger beroep aan de zijde van Schittersongs veroordeeld;

- dit arrest, voor zover het de veroordelingen betreft, uitvoerbaar bij voorraad verklaard, en

- het door Schittersongs meer of anders gevorderde afgewezen.

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het hof hebben THM c.s. beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

Tegen de niet verschenen Schittersongs is verstek verleend.

THM c.s. hebben hun zaak doen toelichten door hun advocaat en door mr. W.J.G. Maas, advocaat te Amsterdam.

De conclusie van de Advocaat-Generaal D.W.F. Verkade strekt tot verwerping van het beroep.

De advocaat van THM c.s. heeft bij brief van 4 november 2005 op die conclusie gereageerd.

3. Beoordeling van het middel

De in het middel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt THM c.s. in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Schittersongs begroot op nihil.

Dit arrest is gewezen door de raadsheren H.A.M. Aaftink, als voorzitter, P.C. Kop en E.J. Numann, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 23 december 2005.