Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2005:AU6512

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
09-12-2005
Datum publicatie
09-12-2005
Zaaknummer
C04/218HR
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2005:AU6512
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Werkgeversaansprakelijkheid; arbeidsongeval in een straal- en spuitbedrijf tijdens de uitvoering van straalwerkzaamheden op metalen container; is werkgever tekortgeschoten in zorgplicht tot houden van toezicht op daadwerkelijk gebruik van getroffen veiligheidsvoorzieningen?, 81 RO.

Wetsverwijzingen
Wet op de rechterlijke organisatie 81
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JOL 2005, 718
JWB 2005/427
JA 2006/30
JAR 2006/16
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

9 december 2005

Eerste Kamer

Nr. C04/218HR

RM

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

[eiseres], gevestigd te [vestigingsplaats],

EISERES tot cassatie,

advocaat: mr. J. van Duijvendijk-Brand,

t e g e n

[verweerder], wonende te [woonplaats], gemeente [...],

VERWEERDER in cassatie,

advocaat: mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt.

1. Het geding in feitelijke instanties

Verweerder in cassatie - verder te noemen: [verweerder] - heeft bij exploot van 2 november 1999 eiseres tot cassatie - verder te noemen: [eiseres] - gedagvaard voor de kantonrechter te 's-Hertogenbosch. Na wijziging van eis heeft [verweerder] gevorderd te verklaren voor recht dat [eiseres] aansprakelijk is voor de door [verweerder] geleden en te lijden schade ten gevolge van het bedrijfsongeval van 30 september 1997 en te bepalen dat de schade dient te worden opgemaakt bij staat, te vereffenen volgens de wet.

[Eiseres] heeft de vordering bestreden.

De kantonrechter heeft bij tussenvonnis van 3 augustus 2000 [eiseres] tot bewijslevering toegelaten. Na getuigenverhoor heeft de kantonrechter bij eindvonnis van 21 juni 2001 [verweerder] zijn vordering ontzegd.

Tegen dit vonnis heeft [verweerder] hoger beroep ingesteld bij de rechtbank te 's-Hertogenbosch.

Bij vonnis van 12 mei 2004 heeft de rechtbank het bestreden vonnis vernietigd en, opnieuw rechtdoende, voor recht verklaard dat [eiseres] aansprakelijk is voor de door [verweerder] geleden en te lijden schade als gevolg van het bedrijfsongeval van 30 september 1997 en [eiseres] veroordeeld aan [verweerder] de schade te vergoeden die hij geleden heeft ten gevolge van het hiervoor bedoelde bedrijfsongeval, zulks nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet.

Het vonnis van de rechtbank is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen het vonnis van de rechtbank heeft [eiseres] beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

[Verweerder] heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten en voor [verweerder] mede door mr. B.T.M. van der Wiel, advocaat bij de Hoge Raad.

De conclusie van de Advocaat-Generaal L. Timmerman strekt tot verwerping van het beroep.

3. Beoordeling van het middel

De in het middel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien artikel 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt [eiseres] in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van [verweerder] begroot op € 359,34 aan verschotten en € 2.200,-- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de raadsheren P.C. Kop, als voorzitter, E.J. Numann en J.C. van Oven, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 9 december 2005.