Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2005:AT8176

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
24-06-2005
Datum publicatie
24-06-2005
Zaaknummer
40081
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Hof verzuimt te beslissen op verzoek tot vergoeding van kosten bezwaarfase en verletkosten.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
BNB 2005/306
V-N 2005/32.6 met annotatie van Redactie
FutD 2005-1235
NTFR 2005/847 met annotatie van MR. E. THOMAS
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Nr. 40.081

24 juni 2005

BK

gewezen op het beroep in cassatie van X te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 15 augustus 2003, nr. 01/1499, betreffende na te melden beschikking op grond van de Wet waardering onroerende zaken.

1. Beschikking, bezwaar en geding voor het Hof

Ten aanzien van belanghebbende is bij beschikking de waarde van de onroerende zaak a-straat 1 te Z voor het tijdvak 1 januari 2001 tot en met 31 december 2004 vastgesteld op ƒ 513.000.

Na door belanghebbende daartegen gemaakt bezwaar heeft de heffingsambtenaar van de gemeente Buren (hierna: de Ambtenaar) belanghebbende niet-ontvankelijk verklaard in zijn bezwaar.

Belanghebbende is tegen die uitspraak in beroep gekomen bij het Hof.

Het Hof heeft bij mondelinge uitspraak van 16 juli 2002 het beroep gegrond verklaard, de bestreden uitspraak vernietigd en de waarde vastgesteld op ƒ 483.000. Voorts heeft het Hof de beslissing inzake een proceskostenveroordeling aangehouden.

Bij de in cassatie bestreden uitspraak heeft het Hof de Ambtenaar veroordeeld in de proceskosten van belanghebbende, ten bedrage van € 170, en in de door belanghebbende gemaakte kosten in verband met een door hem ingebracht taxatierapport, ten bedrage van € 500,36, tezamen een bedrag van € 670,36. De uitspraak van het Hof is aan dit arrest gehecht.

2. Geding in cassatie

Belanghebbende heeft tegen 's Hofs uitspraak beroep in cassatie ingesteld. Het beroepschrift in cassatie is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

3. Beoordeling van de klachten

De klachten slagen. Voor het Hof heeft belanghebbende uitdrukkelijk een verzoek gedaan om de Ambtenaar te veroordelen tot vergoeding van de door hem in de bezwaarschriftprocedure gemaakte kosten, op grond van artikel 8:73 Awb, alsmede tot vergoeding van verletkosten ter zake van het verschijnen ter zitting van het Hof. Het Hof heeft in zijn uitspraak omtrent dit een en ander niets beslist.

's Hofs uitspraak kan niet in stand blijven. Verwijzing moet volgen.

4. Proceskosten

De Hoge Raad acht geen termen aanwezig voor een veroordeling in de proceskosten.

5. Beslissing

De Hoge Raad:

verklaart het beroep gegrond,

vernietigt de uitspraak van het Hof,

verwijst het geding naar het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch ter verdere behandeling en beslissing van de zaak met inachtneming van dit arrest, en

gelast dat de gemeente Buren aan belanghebbende vergoedt het door deze ter zake van de behandeling van het beroep in cassatie verschuldigd geworden griffierecht ten bedrage van € 87.

Dit arrest is gewezen door de raadsheer L. Monné als voorzitter, en de raadsheren P.J. van Amersfoort en C.J.J. van Maanen, in tegenwoordigheid van de waarnemend griffier A.I. Boussak-Leeksma, en in het openbaar uitgesproken op 24 juni 2005.