Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2005:AT4077

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
08-07-2005
Datum publicatie
08-07-2005
Zaaknummer
R04/126HR
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2005:AT4077
Rechtsgebieden
Civiel recht
Insolventierecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

8 juli 2005 Eerste Kamer Rek.nr. R04/126HR JMH Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: 1. [Verzoeker 1], 2. [Verzoekster 2], beiden wonende te [woonplaats], VERZOEKERS tot cassatie, advocaat: mr. R. Müller. 1. Het geding in feitelijke instanties...

Wetsverwijzingen
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen) 426a
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JOL 2005, 419
NJ 2006, 95
JWB 2005/269
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

8 juli 2005

Eerste Kamer

Rek.nr. R04/126HR

JMH

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

1. [Verzoeker 1],

2. [Verzoekster 2],

beiden wonende te [woonplaats],

VERZOEKERS tot cassatie,

advocaat: mr. R. Müller.

1. Het geding in feitelijke instanties

Met een op 3 februari 2004 ter griffie van de rechtbank te 's-Gravenhage ingekomen verzoekschrift hebben verzoekers tot cassatie - verder te noemen: verzoekers - zich gewend tot die rechtbank en verzocht de schuldsaneringsregeling van toepassing te verklaren.

De Rechtbank heeft bij vonnis van 26 mei 2004 het verzoek afgewezen.

Tegen dit vonnis hebben verzoekers hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te 's-Gravenhage.

Bij arrest van 23 november 2004 heeft het hof voormeld vonnis van de rechtbank bekrachtigd.

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het hof hebben verzoekers beroep in cassatie ingesteld. Het cassatierekest is aan deze beschikking gehecht en maakt daarvan deel uit.

De conclusie van de Advocaat-Generaal L. Strikwerda strekt tot niet-ontvankelijkverklaring van verzoekers in hun cassatieberoep.

3. Beoordeling van de ontvankelijkheid van het beroep

3.1 Verzoekers zijn bij een op 26 november 2004 ter griffie van de Hoge Raad ingekomen beroepschrift op de voet van art. 292 lid 4 F. in cassatie gekomen van het arrest van het hof van 23 november 2004 tot bekrachtiging van het vonnis van de rechtbank van 26 mei 2004 waarin hun verzoek om toepassing van de schuldsaneringsregeling is afgewezen. Het beroepschrift in cassatie voldoet niet aan de eisen van art. 426a lid 2 Rv. omdat het niet een omschrijving bevat van de middelen waarop het beroep steunt.

3.2 Hieraan kan niet afdoen dat verzoekers in hun beroepschrift in cassatie hebben medegedeeld dat zij "op nader aan te voeren gronden" zich tot de Hoge Raad hebben gewend, hetgeen is geschied, aldus het beroepschrift, omdat een op schrift gestelde motivering van de beslissing van het hof ten tijde van het opstellen van het verzoekschrift op 25 november 2004 het kantoor van de advocaat niet had bereikt. Nu verzoekers op 30 november 2004 hun procesdossier ter griffie van de Hoge Raad hebben ingediend, dat was voorzien van een afschrift van het arrest van het hof, moet worden aangenomen dat zij in ieder geval op die datum, en derhalve binnen de cassatietermijn - die, gelet op art. 292 lid 4 F., op 1 december 2004 afliep - over een afschrift van het bestreden arrest beschikten, zodat niet valt in te zien waarom verzoekers niet binnen de cassatietermijn schriftelijk hun bezwaren daartegen naar voren hebben gebracht. Een aanvullend verzoekschrift houdende gronden van cassatie heeft de Hoge Raad niet ontvangen.

4. Beslissing

De Hoge Raad verklaart verzoekers niet-ontvankelijk in hun beroep.

Deze beschikking is gegeven door de vice-president J.B. Fleers als voorzitter en de raadsheren D.H. Beukenhorst, A.M.J. van Buchem-Spapens, P.C. Kop en E.J. Numann, en in het openbaar uitgesproken door de vice-president P. Neleman op 8 juli 2005.