Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2005:AS4190

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
08-04-2005
Datum publicatie
08-04-2005
Zaaknummer
R04/028HR
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2005:AS4190
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

8 april 2005 Eerste Kamer Nr. R04/028HR JMH Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: 1. YARA CONSTRUCTION COMPANY N.V., 2. [eiser 2], gevestigd respectievelijk wonende op Aruba, EISERS tot cassatie, advocaat: mr. R.W.L. Russell, t e g e n 1. SAN BARBOLA WONINGBOUW N.V., 2. SAN BARBOLA AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ N.V., beide gevestigd op Aruba, VERWEERSTERS in cassatie, niet verschenen. 1. Het geding in feitelijke instanties...

Wetsverwijzingen
Wet op de rechterlijke organisatie 81
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JOL 2005, 208
JWB 2005/138
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

8 april 2005

Eerste Kamer

Nr. R04/028HR

JMH

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

1. YARA CONSTRUCTION COMPANY N.V.,

2. [eiser 2],

gevestigd respectievelijk wonende op Aruba,

EISERS tot cassatie,

advocaat: mr. R.W.L. Russell,

t e g e n

1. SAN BARBOLA WONINGBOUW N.V.,

2. SAN BARBOLA AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ N.V.,

beide gevestigd op Aruba,

VERWEERSTERS in cassatie,

niet verschenen.

1. Het geding in feitelijke instanties

Met een op 9 april 1998 (rekest AR nr. 669/98) ter griffie van het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba op Aruba, hierna: het gerecht, ingekomen verzoekschrift hebben verweersters in cassatie - verder te noemen: San Barbola c.s. - zich gewend tot dat gerecht en verzocht bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

i. eisers tot cassatie - verder afzonderlijk te noemen: Yaracon en [eiser 2], dan wel gezamenlijk: Yaracon c.s. - hoofdelijk te veroordelen om aan San Barbola c.s. te betalen een bedrag van Afl. 423,980,05, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 9 april 1998 tot aan de dag der algehele voldoening, alsmede

ii. Yaracon c.s. hoofdelijk te veroordelen tot betaling van een bedrag van Afl. 10.000,--;

iii. de conservatoire beslagen van 1 april 1998 en 6 april 1998 van waarde te verklaren, en

iv. Yaracon c.s. te veroordelen in de proceskosten.

Met een op 4 mei 1998 (rekest AR nr. 791/98) ter griffie van voormeld gerecht ingediend verzoekschrift hebben San Barbola c.s. het gerecht verzocht het op 23 april 1998 ten laste van Yaracon c.s. gelegde conservatoire beslag van waarde te verklaren.

Bij vonnis van 3 juni 1998 heeft het gerecht beide zaken gevoegd.

Yaracon c.s. hebben de vorderingen bestreden en van hun kant in reconventie gevorderd San Barbola c.s. te veroordelen tot vergoeding van de schade, nader op te maken bij staat en vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 6 maart 1998, een en ander met in goede justitie te nemen andere beslissingen, kosten rechtens.

Het gerecht heeft bij tussenvonnis van 26 mei 1999 in conventie en in reconventie het verzoek van Yaracon c.s. om een zitting voor pleidooi te bepalen afgewezen en in conventie de zaak naar de rol verwezen voor het nemen van een akte aan de zijde van San Barbola c.s.

Vervolgens hebben San Barbola c.s. bij akte van 6 oktober 1999 hun eis gewijzigd en gevorderd bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

i. Yaracon c.s. hoofdelijk te veroordelen om aan San Barbola c.s. te betalen een bedrag van Afl. 450,194,83, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 6 oktober 1999 tot aan de dag der algehele voldoening, en

ii. Yaracon c.s. hoofdelijk te veroordelen tot betaling van boetes wegens te late oplevering, in goede justitie te bepalen op basis van het op 18 november 1998 overgelegd overzicht, doch minimaal op Afl. 10.000,--, en

iii. de conservatoire beslagen van 1 april 1998, 6 april 1998 en 23 april 1998 van waarde te verklaren, en

iv. Yaracon c.s. te veroordelen in de proceskosten.

Het gerecht heeft bij tussenvonnis van 19 januari 2000 in conventie de zaak naar de rol verwezen voor het nemen van een akte door San Barbola c.s.

Bij eindvonnis van 31 januari 2001 heeft het gerecht in conventie Yaracon c.s. hoofdelijk, des dat de een betalende de ander zal zijn bevrijd, veroordeeld tot betaling aan San Barbola c.s. van een bedrag van Afl. 10.000,--, dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad verklaard, het op 1 april 1998 door Barbola c.s. gelegde conservatoire beslag op roerende zaken van Yaracon en het door hen op 6 april 1998 onder de Stichting Basis Onderwijs Combina (handelende onder de naam basisschool De Schakel) gelegde conservatoire beslag, voor zover dat beslag is gelegd ten laste van Yaracon, van waarde verklaard, het meer of anders gevorderde afgewezen, en de proceskosten tussen partijen gecompenseerd. In reconventie heeft het gerecht de vordering afgewezen.

Tegen het eindvonnis hebben San Barbola c.s. hoger beroep ingesteld bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba, hierna: het hof. Daarbij hebben zij hun eis gewijzigd en - met vernietiging van het vonnis van het gerecht van 31 januari 2001 en opnieuw rechtdoende - gevorderd bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

i. Yaracon c.s. hoofdelijk te veroordelen om aan San Barbola c.s. te betalen een bedrag van Afl. 450,194,83, dan wel een door het hof in goede justitie te bepalen bedrag, een en ander te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 6 oktober 1999 tot aan de dag der algehele voldoening;

ii. Yaracon c.s. hoofdelijk te veroordelen tot betaling van boetes wegens te late oplevering tot een bedrag van Afl. 310.200,--, dan wel een door het hof in goede justitie te bepalen bedrag op basis van het op 18 november 1998 overgelegd overzicht, vermeerderd met de wettelijke rente sedert de dag van de indiening van het inleidend verzoekschrift tot de dag der voldoening;

iii. de conservatoire beslagen van 1 april 1998, 6 april 1998 en 23 april 1998 van waarde te verklaren, en

iv. Yaracon c.s. te veroordelen in de proceskosten.

San Barbola c.s. hebben incidenteel hoger beroep ingesteld. Zij hebben bij memorie van grieven hun vordering aan verbeurde boetes verminderd tot een bedrag van Afl. 302.200,--.

Bij tussenvonnis van 25 maart 2003 heeft het hof in het principaal beroep de zaak naar de rol verwezen voor het nemen van een akte door Yaracon c.s.

Het hof heeft bij eindvonnis van 18 november 2003 het bestreden vonnis vernietigd en, opnieuw rechtdoende, Yaracon c.s. hoofdelijk, des dat de een betalende de ander zal zijn bevrijd, veroordeeld tot betaling aan San Barbola c.s. van een bedrag van Afl. 302.200,--, vermeerderd met de wettelijke rente daarover vanaf 2 april 2001 tot de dag der voldoening, dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad verklaard, de drie hiervoor vermelde conservatoire beslagen van waarde verklaard, de proceskosten van de procedure in eerste aanleg gecompenseerd, Yaracon c.s. veroordeeld in de proceskosten van het hoger beroep aan de zijde van San Barbola c.s., en het meer of anders gevorderde afgewezen. In het incidentele beroep heeft het hof dit beroep verworpen.

Beide vonnissen van het hof zijn aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen beide vonnissen van het hof hebben Yaracon c.s. beroep in cassatie ingesteld. Het cassatierekest is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

San Barbola c.s. zijn in cassatie niet verschenen.

Yaracon c.s. hebben van een schriftelijke toelichting afgezien.

De conclusie van de Advocaat-Generaal L. Timmerman strekt tot verwerping van het cassatieverzoek.

De advocaat van Yaracon c.s. heeft bij brief van 11 februari 2005 op die conclusie gereageerd.

3. Beoordeling van de middelen

De in de middelen aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien artikel 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt Yaracon c.s. in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van San Barbola c.s. begroot op nihil.

Dit arrest is gewezen door de raadsheren H.A.M. Aaftink, als voorzitter, A.M.J. van Buchem-Spapens en W.A.M. van Schendel, en in het openbaar uitgesproken door de vice-president P. Neleman op 8 april 2005.