Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2005:AS3785

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
08-03-2005
Datum publicatie
19-07-2007
Zaaknummer
02503/04 H
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2005:AS3785
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Herziening
Inhoudsindicatie

Herziening

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

8 maart 2005

Strafkamer

nr. 02503/04 H

SM

Hoge Raad der Nederlanden

Tussenarrest

op een aanvrage tot herziening van een in kracht van gewijsde gegaan vonnis van de Kantonrechter in de Rechtbank te 's-Gravenhage van 5 januari 2004, nummer 09/156646-03, ingediend door mr. E.J.P. Nolet, advocaat te 's-Gravenhage, namens:

[Aanvrager], geboren op [geboortedatum] 1977 te [geboorteplaats], wonende te [woonplaats].

1. De uitspraak waarvan herziening is gevraagd

De Kantonrechter heeft de aanvrager ter zake van "als bestuurder van een motorrijtuig daarmede op een weg rijden zonder dat er voor dat motorrijtuig een verzekering overeenkomstig de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen is gesloten en in stand gehouden" gepleegd op 17 juni 2002 met het motorrijtuig voorzien van het kenteken [AA-00-BB], veroordeeld tot twee weken hechtenis met ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen voor de duur van zes maanden.

2. De aanvrage tot herziening

In de aanvrage wordt gesteld dat op 17 juni 2002 voor het motorrijtuig met het kenteken [AA-00-BB] wel een verzekering overeenkomstig de WAM van kracht was. Ter staving van deze stelling is een schriftelijke verklaring overgelegd van Assurantiebedrijf [A] van 2 juli 2002, inhoudende, voorzover van belang:

"Betreft: aanvraag Motorrijtuigen

(...)

Inzake bovengenoemde verzekering bevestigen wij de ontvangst van het door u aan ons gezonden aanvraagformulier.

Per 04-06-2002 verlenen wij voorlopige dekking op basis van de volgende gegevens:

Soort verzekering: Autoverz. WA

Merk: Alfa romeo

(...)

Kenteken: [AA-00-BB]

(...)

Dekking: WA

Eerstkomende vervaldatum: 04-09-2002

Contractsvervaldatum: 04-06-2003."

Voorts is overgelegd een verklaring van Stad Rotterdam Verzekeringen van 25 maart 2004, welke verklaring is verstrekt in verband met een andere strafzaak tegen de aanvrager, inhoudende, voorzover van belang:

"Ter voldoening aan het gestelde in artikel 34, lid 2, van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) verklaart:

N.V. Maatschappij van Assurantie, Discontering en Beleening der Stad Rotterdam Anno 1720, Weena 70, 3012 CM ROTTERDAM

code CRWAM: [001]

dat op: 06-07-2002 voor het motorrijtuig met kenteken: [AA-00-BB] een verzekering van kracht was die aan de op die datum door of krachtens de WAM gestelde eisen voldeed en die was afgesloten onder polisnummer: [002].

Inmiddels hebben wij het CRWAM, voorzover noodzakelijk, aangevuld dan wel gecorrigeerd."

3. De conclusie van de Advocaat-Generaal

De Advocaat-Generaal Wortel heeft geconcludeerd dat de Hoge Raad de aanvrage gegrond zal verklaren, de opschorting of schorsing van de tenuitvoerlegging van het gewijsde zal bevelen en de zaak zal verwijzen naar het Gerechtshof te 's-Gravenhage, opdat de zaak op de voet van art. 467 Sv opnieuw zal worden berecht en afgedaan.

4. Beoordeling van de aanvrage

De Hoge Raad is van oordeel dat een nader onderzoek omtrent het in de aanvrage gestelde noodzakelijk is alvorens een beslissing kan worden genomen.

5. Beslissing

De Hoge Raad:

Beveelt een onderzoek als hiervoor onder 4 bedoeld;

Draagt dit onderzoek op aan de raadsheer mr. J. de Hullu die daartoe bij deze tot Raadsheer-Commissaris is benoemd;

Houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit arrest is gewezen door de vice-president C.J.G. Bleichrodt als voorzitter, en de raadsheren J.P. Balkema en J. de Hullu, in bijzijn van de waarnemend-griffier J.D.M. Hart, en uitgesproken op 8 maart 2005.