Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2005:AR4847

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
14-01-2005
Datum publicatie
14-01-2005
Zaaknummer
R04/025HR
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2005:AR4847
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

14 januari 2005 Eerste Kamer Rek.nr. R04/025HR JMH Hoge Raad der Nederlanden Beschikking in de zaak van: [Verzoekster], als wettelijk vertegenwoordigster van: [betrokkene 1] en [betrokkene 2], wonende te [woonplaats], VERZOEKSTER tot cassatie, advocaat: mr. R. Paardekooper, t e g e n DE STAAT DER NEDERLANDEN (Ministerie van Justitie), gevestigd te 's-Gravenhage, VERWEERDER in cassatie, advocaat: H.A. Groen. 1. Het geding in feitelijke instanties...

Wetsverwijzingen
Rijkswet op het Nederlanderschap 17
Rijkswet op het Nederlanderschap 6
Wet op de rechterlijke organisatie 79
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JOL 2005, 12
JWB 2005/3
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

14 januari 2005

Eerste Kamer

Rek.nr. R04/025HR

JMH

Hoge Raad der Nederlanden

Beschikking

in de zaak van:

[Verzoekster], als wettelijk vertegenwoordigster van:

[betrokkene 1] en [betrokkene 2],

wonende te [woonplaats],

VERZOEKSTER tot cassatie,

advocaat: mr. R. Paardekooper,

t e g e n

DE STAAT DER NEDERLANDEN (Ministerie van Justitie),

gevestigd te 's-Gravenhage,

VERWEERDER in cassatie,

advocaat: H.A. Groen.

1. Het geding in feitelijke instanties

Met een op 7 maart 2001 ter griffie van de rechtbank te 's-Gravenhage ingediend verzoekschrift heeft verzoekster tot cassatie - verder te noemen: [verzoekster] - zich gewend tot die rechtbank en verzocht om op de voet van art. 17 van de Rijkswet op het Nederlanderschap (hierna: RWN) vast te stellen dat haar dochters [betrokkene 1 en 2] de Nederlandse nationaliteit bezitten.

Verweerder in cassatie - verder te noemen: de Staat - heeft het verzoek bestreden.

Het door de rechtbank gehoorde openbaar ministerie heeft geconcludeerd tot afwijzing van het verzoek.

De rechtbank heeft bij tussenbeschikking van 13 december 2001 het Internationaal Juridisch Instituut te 's-Gravenhage verzocht te rapporteren omtrent een aantal vragen van Armeens nationaliteitsrecht.

Nadat voormeld instituut rapport had uitgebracht en partijen bij brief op het rapport hadden gereageerd, heeft de rechtbank bij eindbeschikking van 13 november 2003 het verzoek afgewezen.

De eindbeschikking van de rechtbank is aan deze beschikking gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen de eindbeschikking van de rechtbank heeft [verzoekster] beroep in cassatie ingesteld. Het cassatierekest is aan deze beschikking gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Staat heeft verzocht het beroep te verwerpen.

De conclusie van de Advocaat-Generaal L. Strikwerda strekt tot verwerping van het beroep.

3. Beoordeling van de middelen

3.1 De rechtbank heeft het hiervoor onder 1 vermelde verzoek van [verzoekster] tot vaststelling van het Nederlanderschap van haar beide, onderscheidenlijk op [geboortedatum] 1997 en [geboortedatum] 1999 te [geboorteplaats] geboren, dochters afgewezen op de grond dat [verzoekster] niet heeft aangetoond dat haar dochters sedert hun geboorte staatloos zijn, zoals ingevolge art. 6 lid 1, aanhef en onder b, (oud) RWN vereist is om met rechtsgevolg te kunnen opteren voor het Nederlanderschap. Hiertegen keren zich de middelen.

3.2 De middelen falen op de gronden vermeld in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 10 - 12 (middel I) en 15 - 17 (middel II).

4. Beslissing

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Deze beschikking is gegeven door de raadsheren J.B. Fleers, als voorzitter, E.J. Numann en J.C. van Oven, en in het openbaar uitgesproken door de vice-president P. Neleman op 14 januari 2005.