Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2004:AO1453

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
30-01-2004
Datum publicatie
10-02-2004
Zaaknummer
1397
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2004:AO1453
Rechtsgebieden
Civiel recht
Omgevingsrecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Nr. 1397 30 januari 2004 Za gewezen in de zaak van [eiser], wonende te Venezuela, [woonplaats], eiser tot cassatie, advocaat: Mr. J.P. Heering, tegen de gemeente 's-Gravenhage, zetelende te 's-Gravenhage, verweerster in cassatie, advocaat: Mr. J.A.M.A. Sluysmans. 1. Geding in feitelijke instantie...

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Nr. 1397

30 januari 2004

Za

gewezen in de zaak van

[eiser],

wonende te Venezuela, [woonplaats],

eiser tot cassatie,

advocaat: Mr. J.P. Heering,

tegen

de gemeente 's-Gravenhage,

zetelende te 's-Gravenhage,

verweerster in cassatie,

advocaat: Mr. J.A.M.A. Sluysmans.

1. Geding in feitelijke instantie

1.1. De gemeente 's-Gravenhage (hierna: de Gemeente) heeft bij exploit van 10 maart 2003 mr. K.G.W. van Oven in zijn hoedanigheid van derde in de zin van artikel 20, lid 1, Onteigeningswet doen dagvaarden voor de Rechtbank te 's-Gravenhage en in het belang van de ruimtelijke ontwikkeling en van de volkshuisvesting gevorderd vervroegd uit te spreken de onteigening ten name van de Gemeente van de percelen, kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage, sectie [...], nummers [001], [002], [003], [004] en [005], plaatselijk bekend als [a-straat 1-2], [3-4], [5-6], [7-8] en [9-10] te [plaats], van welke onroerende zaken eiser tot cassatie (hierna: [eiser]) is aangewezen als eigenaar, en bepaling van het bedrag van de schadeloosstelling.

1.2. Bij vonnis van 28 mei 2003 heeft de Rechtbank de gevorderde onteigening bij vervroeging uitgesproken, het voorschot op de schadeloosstelling voor [eiser] bepaald, de som van de door de Gemeente voor [eiser] te stellen zekerheid bepaald en drie deskundigen en een rechter-commissaris benoemd.

2. Geding in cassatie

2.1. [Eiser], die het geding op de voet van artikel 20, lid 2, Onteigeningswet heeft overgenomen van mr. K.G.W van Oven, heeft tegen het vonnis beroep in cassatie ingesteld.

2.2. De Gemeente heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

2.3. Partijen hebben vervolgens hun standpunten schriftelijk doen toelichten door hun voornoemde advocaten. De Gemeente heeft gedupliceerd.

2.4. De Advocaat-Generaal Th. Groeneveld heeft op 12 december 2003 geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

3. Beoordeling van het middel

Het middel kan niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien artikel 81 van de Wet op de rechterlijke organisatie, geen nadere motivering, nu het middel niet noopt tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad

verwerpt het beroep,

veroordeelt [eiser] in de kosten van het geding in cassatie tot op deze uitspraak aan de zijde van de Gemeente begroot op € 316,34 aan verschotten en € 1365 voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de vice-president A.G Pos als voorzitter, en de raadsheren J.C. van Oven en C.J.J. van Maanen, en door de raadsheer A. Hammerstein uitgesproken ter openbare terechtzitting van 30 januari 2004.