Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2004:AN8150

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
28-05-2004
Datum publicatie
28-05-2004
Zaaknummer
38996
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2004:AN8150
In cassatie op : ECLI:NL:GHAMS:2002:AL8188
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Uitlegging door het Hof van een nadere verklaring omtrent het voorwerp van beroep. Een begeleidende brief bij de uitnodigingen tot betaling bevat in dit geval geen zelfstandige beschikking. Geen behandeling door de Hoge Raad van de vraag of tegen een uitnodiging tot betaling van “landbouwheffing” beroep openstaat op het gerechtshof.

Wetsverwijzingen
Algemene wet bestuursrecht 3:45
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
BNB 2004/291 met annotatie van G.J. van Slooten
FED 2004/314
WFR 2004/883
V-N 2004/29.5 met annotatie van Redactie
FutD 2004-0964
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Nr. 38.996

28 mei 2004

EC

gewezen op het beroep in cassatie van X B.V. te Z, vertegenwoordigd door de curator in haar faillissement, tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 9 december 2002, nrs. 97/90139 DK en 02/4041 DK, betreffende na te melden uitnodigingen tot betaling van invoerrecht, omzetbelasting en landbouwheffingen.

1. Uitnodigingen, bezwaar en geding voor de Tariefcommissie en het Hof

Belanghebbende is op 20 mei 1996 door de Inspecteur onder nummer 120 NAV/96 schriftelijk uitgenodigd tot betaling van bedragen van f 210,50, f 48.193,70 en f 503.406,10 aan respectievelijk invoerrecht, omzetbelasting en landbouwheffingen. Het door belanghebbende daartegen gemaakte bezwaar is bij uitspraak van de Inspecteur gedeeltelijk toegewezen; aan landbouwheffingen werd een bedrag van f 54.457,20 en aan omzetbelasting een bedrag van f 5305,90 teruggegeven.

Belanghebbende is tegen de uitspraak op haar bezwaar in beroep gekomen bij de Tariefcommissie.

Het Hof, met ingang van 1 januari 2002 in de plaats getreden van de Tariefcommisssie, heeft het beroep in de zaak met nummer 97/90139 DK gegrond verklaard, de uitspraak van de Inspecteur vernietigd voorzover deze betrekking heeft op douanerechten, belanghebbende niet-ontvankelijk verklaard in haar beroep, voorzover het is gericht tegen de brief van de Inspecteur van 20 mei 1996 welke de uitnodigingen tot betaling vergezelde, de uitnodiging tot betaling van f 210,50 aan douanerechten verminderd tot nihil, en het beroep in de zaak met nummer 02/4041 DK (omzetbelasting) niet-ontvankelijk verklaard. De uitspraak van het Hof is aan dit arrest gehecht.

2. Geding in cassatie

Belanghebbende heeft tegen 's Hofs uitspraak beroep in cassatie ingesteld. Het beroepschrift in cassatie is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Staatssecretaris van Financiën heeft een verweerschrift ingediend.

Belanghebbende heeft een conclusie van repliek ingediend.

De Advocaat-Generaal J.A.C.A. Overgaauw heeft op 6 oktober 2003 geconcludeerd tot vernietiging van de bestreden uitspraak en tot verwijzing van de zaak naar het Hof.

3. Beoordeling van de middelen

3.1. De middelen 2 en 3 gaan ervan uit dat de begeleidende brief bij de uitnodigingen tot betaling naast die uitnodigingen nog een andere beschikking inhoudt.

De middelen falen, aangezien de vermelding in die brief van de uitkomst van de inventarisatie door de douane van de in het desbetreffende douane-entrepot aanwezige goederen kennelijk slechts ertoe strekte de feitelijke grondslag voor de uitnodigingen tot betaling aan te geven. Die vermelding maakt derhalve deel uit van de uitnodigingen en gaat daarin op.

3.2. Middel 1 komt met een motiveringsklacht op tegen het oordeel van het Hof dat het bij de Tariefcommissie ingestelde beroep niet is gericht tegen de uitspraak van de Inspecteur, voorzover daarbij de uitnodiging tot betaling met betrekking tot landbouwheffingen is gehandhaafd.

De klacht faalt. Het Hof heeft zijn oordeel gegrond op een na de indiening van het beroepschrift - hetwelk volgens het Hof naar zijn bewoordingen wel mede strekte tot vernietiging van de uitnodiging tot betaling met betrekking tot landbouwheffingen - door belanghebbende gedane uitlating. De uitlegging die het Hof met zijn bestreden oordeel aan deze uitlating, door hem weergegeven in rechtsoverweging 6.1.2 van zijn uitspraak, heeft gegeven, is niet onbegrijpelijk of onvoldoende gemotiveerd.

3.3. Gelet op het hiervoor in 3.2 overwogene behoeft middel 4 geen behandeling.

4. Proceskosten

De Hoge Raad acht geen termen aanwezig voor een veroordeling in de proceskosten.

5. Beslissing

De Hoge Raad verklaart het beroep ongegrond.

Dit arrest is gewezen door de vice-president A.E.M. van der Putt-Lauwers als voorzitter, en de raadsheren F.W.G.M. van Brunschot, D.G. van Vliet, P. Lourens en J.W. van den Berge, in tegenwoordigheid van de waarnemend griffier E. Cichowski, en uitgesproken in het openbaar op 28 mei 2004.