Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2003:AN8293

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
18-11-2003
Datum publicatie
19-11-2003
Zaaknummer
00242/03
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Indiening cassatieschriftuur. De raadsman dient ervoor te zorgen dat de schriftuur binnen de termijn de Hoge Raad bereikt. De raadsman die de schriftuur niet (tevens) per fax of aangetekend verzendt of zich niet tijdig ervan vergewist dat het stuk is aangekomen, draagt in beginsel het risico dat het stuk niet of niet binnen de termijn is aangekomen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JOL 2003, 606
NJ 2004, 178
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

18 november 2003

Strafkamer

nr. 00242/03

AGJ/SB

Hoge Raad der Nederlanden

Tweede Enkelvoudige Kamer

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof te Arnhem van 19 november 2002, nummer 21/000318-02, in de strafzaak tegen:

[verdachte], geboren te [geboorteplaats] (Indonesië) op [geboorteplaats] 1947, wonende te [woonplaats].

1. Geding in cassatie

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Middelen van cassatie zijn namens deze niet voorgesteld.

Op een op de dienende dag gedaan verzoek van de rolraadsheer heeft de Advocaat-Generaal Machielse op de rolzitting van 30 september 2003 een conclusie genomen, welke strekt tot niet-ontvankelijkverklaring van de verdachte in het cassatieberoep.

2. Beoordeling van de ontvankelijkheid van het beroep

2.1. De in art. 435, eerste lid, Sv bedoelde aanzegging is op rechtsgeldige wijze aan de verdachte uitgereikt. Een afschrift van de aanzegging is verzonden aan mr. J. Boksem, advocaat te Leeuwarden. Op 28 augustus 2003 is mr. Boksem door de Griffie van de Hoge Raad ervan op de hoogte gesteld dat binnen de in art. 437, tweede lid, Sv bedoelde termijn geen schriftuur met middelen van cassatie bij de Hoge Raad is ingekomen. Bij brief van 1 september 2003 heeft mr. Boksem hierop geantwoord, dat volgens zijn gegevens de schriftuur, die op 26 februari 2003 door hem is ondertekend, op 27 februari 2003 in vijfvoud naar de Hoge Raad is gestuurd en dat die postzending niet is terugontvangen, waaruit hij heeft afgeleid dat de postzending te bestemder plaatse moet zijn aangekomen. Een nieuwe door hem ondertekende uitdraai van de schriftuur heeft hij vervolgens aan de Hoge Raad gezonden met het verzoek deze in behandeling te nemen.

2.2. De termijn van twee maanden, zoals vermeld in het tweede lid van art. 437 Sv, vangt aan op het tijdstip dat de aanzegging aan de verdachte is betekend. Op straffe van niet-ontvankelijkheid is de verdachte verplicht binnen die termijn door een raadsman een schriftuur met middelen van cassatie te doen indienen. Daaruit volgt dat de raadsman ervoor dient zorg te dragen dat de schriftuur vóór afloop van deze termijn haar bestemming bereikt, wil de verdachte ontvankelijk zijn in het cassatieberoep. Van deze plicht kan de raadsman zich op verscheidene wijzen kwijten. De raadsman die bijvoorbeeld een poststuk niet aangetekend of niet (tevens) per fax verstuurt of zich niet tijdig ervan vergewist dat het stuk is aangekomen, draagt behoudens bijzondere omstandigheden het risico dat het stuk niet, of niet binnen de gestelde termijn is aangekomen. Hetgeen mr. Boksem heeft aangevoerd levert zodanige bijzondere omstandigheden niet op.

2.3. Nu de verdachte niet binnen de bij de wet gestelde termijn bij de Hoge Raad door een raadsman een schriftuur houdende middelen van cassatie heeft doen indienen, is niet in acht genomen het voorschrift van art. 437, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, zodat de verdachte in het beroep niet kan worden ontvangen.

3. Beslissing

De Tweede Enkelvoudige Kamer van de Hoge Raad verklaart de verdachte niet-ontvankelijk in het beroep.

Dit arrest is gewezen door de president W.E. Haak in bijzijn van de griffier S.P. Bakker en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 18 november 2003.