Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2003:AL8512

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
19-12-2003
Datum publicatie
19-12-2003
Zaaknummer
R03/003HR
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2003:AL8512
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

19 december 2003 Eerste Kamer Rek.nr. R03/003HR JMH/AS Hoge Raad der Nederlanden Beschikking in de zaak van: [De man], wonende te [woonplaats], VERZOEKER tot cassatie, advocaat: mr. A.L.C.M. Oomen, t e g e n GEMEENTE TILBURG, gevestigd te Tilburg, VERWEERSTER in cassatie, niet verschenen. 1. Het geding in feitelijke instanties...

Wetsverwijzingen
Algemene bijstandswet 92
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JOL 2003, 670
JWB 2003/483
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

19 december 2003

Eerste Kamer

Rek.nr. R03/003HR

JMH/AS

Hoge Raad der Nederlanden

Beschikking

in de zaak van:

[De man],

wonende te [woonplaats],

VERZOEKER tot cassatie,

advocaat: mr. A.L.C.M. Oomen,

t e g e n

GEMEENTE TILBURG,

gevestigd te Tilburg,

VERWEERSTER in cassatie,

niet verschenen.

1. Het geding in feitelijke instanties

Met een op 16 januari 1998 ter griffie van de rechtbank te Breda ingekomen verzoekschrift heeft verweerster in cassatie - verder te noemen: de gemeente - zich gewend tot die rechtbank en verzocht om ten laste van verzoeker tot cassatie - verder te noemen: de man - een verhaalsbedrag vast te stellen van ƒ 1.785,-- per maand met ingang van 12 november 1997 en de man te veroordelen de ontstane betalingsachterstand van ƒ 4.700,50 met betrekking tot de periode van 12 november 1997 tot en met 31 januari 1998 te voldoen door betaling ineens van laatstgenoemd bedrag.

De man heeft geen verweerschrift ingediend.

De rechtbank heeft bij beschikking van 19 maart 1998 het verzoek toegewezen.

Tegen deze beschikking heeft de man hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te 's-Hertogenbosch. De man heeft verzocht de bestreden beschikking te vernietigen en, opnieuw rechtdoende, het verzoek van de gemeente alsnog af te wijzen, althans een zodanige beslissing te nemen als het hof in goede justitie zal vermenen te behoren.

Na mondelinge behandeling op 19 september 2002 heeft het hof bij beschikking van 8 oktober 2002 de beschikking waarvan beroep bekrachtigd.

De beschikking van het hof is aan deze beschikking gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen de beschikking van het hof heeft de man beroep in cassatie ingesteld. Het cassatierekest is aan deze beschikking gehecht en maakt daarvan deel uit.

De gemeente heeft geen verweerschrift ingediend.

De conclusie van de Advocaat-Generaal L. Strikwerda strekt tot vernietiging van de bestreden beschikking van het gerechtshof te 's-Hertogenbosch en tot verwijzing van de zaak naar een ander gerechtshof ter verdere behandeling en beslissing.

3. Beoordeling van het middel

3.1 De gemeente verstrekt op de voet van de Algemene bijstandswet sedert 1 maart 1995 bijstand aan [betrokkene 1], mede ten behoeve van twee minderjarige kinderen van de man. De man is onderhoudsplichtig jegens de vrouw en de kinderen. Op verzoek van de gemeente heeft de rechtbank bij beschikking van 19 maart 1998 op grond van art. 92 Abw het verhaalsbedrag over de periode van 12 november 1997 tot 31 januari 1998 vastgesteld op ƒ 4.700,50 en met ingang van 1 februari 1998 op ƒ 1.785,-- per maand zolang de bijstandverlening voortduurt.

3.2 In het door hem tegen deze beschikking ingestelde hoger beroep heeft de man aangevoerd dat "hij niet draagkrachtig is om deze bijdrage te voldoen aan de gemeente Tilburg". Het hof heeft geoordeeld dat de man onvoldoende heeft aangetoond dat hij niet in staat is de door de rechtbank vastgestelde bijdrage te voldoen en de beschikking waarvan beroep bekrachtigd. Aan dit oordeel heeft het hof ten grondslag gelegd dat de man, behoudens een overzicht van de belastingdienst met betrekking tot de bruto-loonopgaven over de jaren 1997 - 2001, geen gegevens met betrekking tot zijn financiële situatie heeft overgelegd, en dat het hof de door de man verstrekte gegevens onvoldoende acht om inzicht te krijgen in zijn financiële situatie en aldus te kunnen oordelen over zijn draagkracht. Tegen deze overwegingen richt zich het middel.

3.3 Het middel is gegrond. In aanmerking genomen dat de man in zijn beroepschrift en bij de mondelinge behandeling in hoger beroep heeft aangevoerd dat hij is aangewezen op een bijstandsuitkering, dat hij een door de gemeente verstrekte specificatie daarvan als productie 3 bij het beroepschrift heeft overgelegd, en dat het hof blijkens rov. 2.3 van de bestreden beschikking heeft kennisgenomen van de producties bij het beroepschrift, is zonder nadere toelichting niet begrijpelijk op grond waarvan het hof tot de in de hiervoor weergegeven overwegingen vervatte vaststellingen en oordelen is gekomen.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

vernietigt de beschikking van het gerechtshof te 's-Hertogenbosch van 8 oktober 2002;

verwijst het geding naar het gerechtshof te Arnhem ter verdere behandeling en beslissing;

veroordeelt de gemeente in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van de man begroot op € 1.617,69 in totaal, waarvan € 1.560,19 op de voet van art. 243 Rv. te voldoen aan de Griffier, en € 57,50 te voldoen aan de man.

Deze beschikking is gegeven door de vice-president P. Neleman als voorzitter en de raadsheren A. Hammerstein en E.J. Numann, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer F.B. Bakels op 19 december 2003.